Nieuws

Nieuwe koers Rond en Platbodem Organisatie

Op 13 juni jongstleden is er een nieuw interim bestuur gekozen voor de Rond en Platbodem Klasse Organisatie. VA zeilers hebben besloten een aparte VA Lemsteraken klasse organisatie op te richten.

08:11

Op 13 juni jongstleden is er een nieuw interim bestuur gekozen voor de Rond en Platbodem Klasse Organisatie. VA zeilers hebben besloten een aparte VA Lemsteraken klasse organisatie op te richten.


In een persbericht meldt de klasse dat er al geruime tijd onvrede heerste binnen de organisatie.
Met name de zeilers met de kleinere boten in de VB, VC en ZC klasse waren van mening dat de vergaderingen en de wedstrijden te veel werden beheerst door de VA zeilers met de grotere boten.
Zeilers met kleinere boten haakten daarom af en uiteindelijk waren alleen nog maar VA zeilers en enkele VB zeilers lid van de klasse organisatie. Ook de belangen op technisch gebied kwamen niet met elkaar overeen. Een aantal VA zeilers was van mening dat de klasse organisatie ontwikkelingen op het gebied van wedstrijdzeilen met VA schepen belemmerde.


Op een vergadering hebben de VA zeilers uiteindelijk besloten op te stappen uit de klasse organisatie en een aparte VA Lemsteraken klasse organisatie op te richten.
Het bestuur van de bestaande klasse organisatie is daarna afgetreden en op een vergadering die 13 juni jongstleden werd gehouden, is een nieuw – interim  – bestuur gekozen dat een evenredige afspiegeling is van de leden en de beoogde leden. Het bestuur bestaat uit: voorzitter Richard Kaan (VB zeiler), secretaris Wim Schotman (VB zeiler), penningmeester Paula den Boer (VC zeilster), Joost Poelmann (VC zeiler) en Andre Hoek (RD zeiler) die zijn kennis in de Technische Commissie gaat inbrengen.


Het bestuur heeft zich niet alleen tot taak gesteld het wedstrijdzeilen in de klasse organisatie te bevorderen, maar vooral ook om de communicatie tussen de leden te verbeteren en aantal andere activiteiten te organiseren. Dit najaar moet er een ledenvergadering komen, waarin de plannen nader worden uiteengezet en een definitief bestuur zal worden gekozen.


De KO zal met de VA Lemsteraken samenwerken, zeker waar het gaat om technische zaken en de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen die op 2, 3 en 4 september in Medemblik worden gehouden. In een aparte VB klasse zullen daar ook andere schepen in de B klasse van harte welkom zijn. Er wordt ook gedacht om volgend jaar een Nederlands kampioenschap voor VC en ZC schepen te organiseren.


Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van de Rond en Platbodem Klasse Organisatie en de e-mail nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich aanmelden bij de secretaris: Wim Schotman, Van Alkemadelaan  336, 2597 AR Den Haag. E mail: w.y.schotman@planet.nl. De jaarlijkse contributie is  € 22,50.
De website van de klasse organisatie (www.rondenplatbodem.nl) wordt binnenkort aan de nieuwe situatie aangepast.


 

Last modified: 7 september 2006
Sluiten