Nieuws

Nieuwe 1800-serie laat nog even op zich wachten

De publicatie van de kaarten voor de pleziervaart van de Hydrografische Dienst, de zogeheten 1800-serie, heeft dit jaar vertraging opgelopen. In plaats van rond de Hiswa, zijn de kaarten nu pas vanaf half april verkrijgbaar.

15:10

De verlate verschijningsdatum heeft volgens kapitein ter zee De Haan, chef van de Hydrografische Dienst, alles te maken met een verminderde productiecapaciteit. “We vinden het zelf ook vervelend”, verklaart De Haan desgevraagd. “We hebben te maken gehad met een intensivering van de werkzaamheden. Cartografen zijn specialisten en we hebben de laatste tijd te maken gehad met het vertrek van personeel. Het opleiden van nieuwe specialisten kost tijd. Bovendien heeft de aanleg van de tweede Maasvlakte bij Rotterdam gezorgd voor extra werk.”

Als gevolg van internationale verdragen ligt de primaire verantwoordelijkheid van de Hydrografische Dienst, onderdeel van de Koninklijke marine, bij de productie van papieren en elektronische zeekaarten voor de zeescheepvaart. De Haan geeft aan daar de laatste maanden prioriteit aan te hebben gegeven. “Het is van groot belang dat de zeescheepvaart over accurate data beschikt.” Dit impliceert niet dat de Dienst minder belang hecht aan de kaarten voor de pleziervaart, benadrukt De Haan. “We wilden vasthouden aan de kwaliteit die de gebruiker van ons mag verwachten. Daarom hebben we er voor gekozen om niet vast te houden aan de gangbare verschijningsdatum.”

Traditiegetrouw gaan veel zeilers weer voor het eerst het water op met de paasdagen. Hoewel zij nu slechts kunnen beschikken over de 1800-serie van 2009, is hun veiligheid niet in het geding, vindt de Chef der Hydrografie. “Zeilers kunnen gebruikmaken van de kaarten van 2009 en op onze site, www.hydro.nl, de Berichten aan Zeevarenden lezen om hun kaarten bij te werken.”

Volgens de dienst zijn de nieuwe kaarten vanaf 15 april leverbaar.

Last modified: 31 maart 2010
Sluiten