Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Nieuwe voorzitter Watersportverbond

11:00

Berent Heukensfeldt JansenJan Berent Heukensfeldt Jansen is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 april 2013 verkozen tot voorzitter van het Watersportverbond. Tevens zijn er tijdens de vergadering 3 ereleden gehuldigd en benoemd.

Algemene Ledenvergadering 
In de vergadering is het meerjarenbeleidplan van het Watersportverbond 2013-2016 besproken. Het Watersportverbond heeft de nieuwe plannen gepresenteerd aan de leden en wil de punten in de komende maanden verder behandelen. Het definitieve meerjarenbeleidplan 2013-2016 stellen de leden in de Najaarsvergadering van 23 november 2013 vast.

De jaarrekening 2012, het jaarverslag 2012 en de begroting 2013 hebben tijdens de ALV goedkeurig verkregen. De financiële positie is in 2012 sterk verbeterd. Het Watersportverbond heeft in 2012 een resultaat geboekt van € 329.053 positief en was de stand van het Eigen Vermogen en de Liquiditeit per 31 december 2012 boven de € 1 miljoen.

Het nieuwe bestuur
Hugo Snoekc heeft tijdens de vergadering zijn voorzitterschap overgedragen aan Jan Berent Heukensfeldt Jansen. De leden hebben Hans Gunsing tot secretaris benoemd en Peter de Jong is verkozen tot penningmeester. Het drietal heeft hun functie als bestuurslid voor de komende 4 jaar aangenomen.

Ereleden Watersportverbond

Ereleden  
Oud-voorzitter Hugo Snoekc, oud-secretaris Peter Goosen en oud-topsporter Lobke Berkhout zijn tijdens de ALV gehuldigd en benoemd tot ereleden van het Watersportverbond. Hugo Snoekc en Peter Goosen hebben de titel gekregen voor hun verdiensten voor het Verbond. Lobke kreeg het erebewijs omdat ze de meest succesvolle Nederlandse zeilster is. Daarnaast is het een beloning voor haar gedreven inzet voor de zeilsport.

Last modified: 23 april 2013
Sluiten