Actueel, Nieuws

Nieuwe voorzitter European Boating Association

09:55

Oud-bestuurslid van het Watersportverbond Willem Dekker is afgelopen weekend tijdens de najaarsvergadering van de European Boating Association (EBA) verkozen tot de nieuwe voorzitter van de EBA. Het Watersportverbond is lid van de EBA om ook in Europees verband de belangen van de Nederlandse watersporters en -recreanten te behartigen.

Willem DekkerOud bestuurslid

Tot medio 2013 heeft Dekker in het bestuur van het Watersportverbond de functie van portefeuillehouder Toervaren vervuld. Na zijn vertrek uit het bestuur is hij zich blijven inzetten voor de belangenbehartiging van de watersport. Zo bleef hij de vertegenwoordiger van het Watersportverbond in de EBA, een functie die hij al langer vervulde. Daarnaast is hij lid van het regioteam Noordzee.

European Boating Association

De EBA is opgericht in 1982 en zorgt ervoor dat bootgebruikers worden geïnformeerd en geraadpleegd over EU-wetgeving. De EBA houdt zich bezig met een breed scala van onderwerpen die invloed hebben op varen binnen Europa en doet indien nodig passende voorstellen aan de Europese overheden. Denkende aan milieu-, technische en regelgevende kwesties, specifieke projecten zoals de bevordering van het ICC (International Certificate of Competence) en het behartigen van de recreatieve belangen op de Europese binnenwateren.

 

Bron: Watersportverbond

Last modified: 21 oktober 2014
Sluiten