Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Nieuwe scheepvaartroutes Noordzee al in augustus 2013

22:29

Boorplatform op Noordzee (c) B.Rutte

Boorplatform op Noordzee

De scheepvaartroutes op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee worden aangepast. De IMO (International Maritime Organisation) heeft vorige week het plan voor aanpassing van de scheepvaartroutes goedgekeurd dat Rijkswaterstaat had ingediend. De veranderingen zullen al per 1 augustus 2013 ingaan en hebben vanzelfsprekend ook voor zeilers op de Noordzee belangrijke gevolgen.

Hoe de positie van vaarroutes en scheidingsstelsels zal veranderen wordt binnenkort in detail bekend. De veranderingen zijn onderdeel van een plan om de Noordzee efficiënter en veiliger in te delen. De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld en ze wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt, waaronder windmolenparken. Zo komt er nu ook in het aanloopgebied naar IJmuiden een verkeersscheidingsstelsel. Verder liggen de scheepvaartroutes straks verder uit de kust en gaan deze elkaar minder vaak kruisen.

De aanvraag voor het veranderen van de routes is tot stand gekomen in samenspraak met gebruikers van de Noordzee, zoals vergunninghouders van windmolenparken op zee en de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam. Ook de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie, het Loodswezen, reders, visserij- en mijnbouworganisaties zijn betrokken bij de aanpassingen.

Drukte op de Noordzee

De nieuwe routes gaan in op 1 augustus 2013. Het omzetten van de oude situatie naar de nieuwe is een complexe operatie die in enkele dagen moet gebeuren. In de komende maanden wordt gewerkt aan het informeren van alle gebruikers van de Noordzee (nationaal en internationaal), het aanpassen van de zeekaarten, het opstellen van een operationeel plan voor het verleggen van de betonning en aan maatregelen om de veiligheid tijdens de overgangsperiode te waarborgen. Het verplaatsen van de scheepvaartroutes gebeurt samen met de havenbedrijven, de Dienst der Hydrografie en de Kustwacht.

Bron Kustwacht

Last modified: 5 december 2012
Sluiten