Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Van plaat tot eiland

09:00

KachelotplatteHet waddengebied is een dynamisch gebied en eilanden ‘wandelen’ gezamenlijk in oostelijke richting. Het zand dat van het ene eiland van de oostzijde afwaait of afspoelt zal op de westzijde van het volgende eiland terechtkomen. Dit proces heeft ook tot gevolg dat zandplaten kunnen uitgroeien tot heuse eilanden en dit is precies wat er ongemerkt gebeurd is met de (in Duitse wateren liggende) Kachelotplate.

Juist

De Kachelotplate bevindt zich tussen de eilanden Borkum en Juist, pal ten noordwesten van het onbewoonde eilandje Memmert. Metingen hebben uitgewezen dat deze Kachelotplate ondertussen twintig voetbalvelden groot is en zelfs bij stormvloeden niet meer overspoeld wordt. De eerste duinen hebben zich gevormd en het hoogste punt is nu drie meter boven het wateroppervlak.

Tijdelijk
Dit alles betekent dat de Kachelotplate gepromoveerd is tot nieuw waddeneiland. Het is echter maar de vraag hoelang het eiland van dit etiket kan genieten, want Kachelotplate en Memmert zullen over niet al te lange tijd samensmelten tot één eiland: de geul tussen beide wordt steeds ondieper. Ondertussen probeert Nederland niet langer krampachtig om Rottumeroog en Rottumerplaat te beschermen en dreigen deze eilanden verloren te gaan. Ze zullen verdwijnen in de vaargeul van de Eems.

Bron: waddenvereniging/zeepost

Last modified: 3 juli 2013
Sluiten