Actueel, Nieuws

Netwerkbijeenkomst voor watersportondernemers

10:33

Stichting Watersport Recreatie Toerisme Nederland (SWRTN) nodigt ondernemers in de waterrecreatie uit, voor een brainstormsessie over de toekomst van de watersport en de waterrecreatie. Daarnaast kunnen de ondernemers op 30 maart ook kennismaken met SWRTN.

De doelstelling van de bijeenkomst is om in een ongedwongen en ontspannen sfeer met elkaar te netwerken en samen te brainstormen over een aantal actuele onderwerpen. Welke zaken pakken ondernemers zelf op en welke kunnen beter collectief worden aangepakt? En moet dit dan landelijk of regionaal gebeuren? Het zijn volgens SWRTN vragen vanuit de branche die om een antwoord vragen.

Samenwerking

Met deze bijeenkomst wil SWRTN luisteren en samen met ondernemers richting geven en antwoorden formuleren. Zo kunnen nieuwe initiatieven ontstaan en van start gaan. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst volop aandacht voor netwerken. Ondernemers uit de sector krijgen de kans om elkaar weer eens spreken en kunnen kennismaken met collega-ondernemers die ze nog niet eerder hebben ontmoet.

“Dit komt de branche ten goede, zonder dat er een winstoogmerk is voor ons als initiatiefnemer”, aldus Michel Bijlsma, voorzitter van SWRTN. “Mochten er ideeën naar boven komen die collectief opgepakt moeten worden dan zou SWRTN dat kunnen oppakken en uitvoeren in opdracht van de deelnemende ondernemers.”

Deelname aan de netwerkbijeenkomst, die bestemd is voor alle ondernemers uit de waterrecreatiebranche, is geheel vrijblijvend en vindt plaats bij SWRTN op de Oedsmawei 18A in Grou. Belangstellenden kunnen zich

Voor meer informatie en aanmelden voor de brainstorm dag kunt u kijken op www.swrtn.nl

Last modified: 24 maart 2015
Sluiten