Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Ministerie aast wederom op leerplichtige zeilers

17:15

Het ministerie van Onderwijs heeft zorgen geuit over de kwaliteit van onderwijs op lesprogramma’s zoals dat van School At Sea.  Het ministerie van Onderwijs heeft zorgen geuit over de kwaliteit van onderwijs op lesprogramma’s zoals dat van School At Sea. Bijna twintig procent van de deelnemende scholieren bleef daarbij vorig jaar zitten, terwijl het landelijk gemiddelde voor het regulier onderwijs op zo’n 7 procent ligt. Het project dat met jongeren in een half jaar tijd van Nederland naar de Caraïben en weer terug zeilt heeft als doelstelling VWO4 scholieren een unieke expeditie aan te bieden waarbij schoolvakken in de praktijk getoetst worden en zelfkennis en persoonlijke vaardigheden rap ontwikkelen in een krappe en zeer maakbare omgeving zoals een zeilschip.

Zeilen en onderwijs
School at Sea draagt niet de officiële titel van school, omdat dit qua eisen niet mogelijk is op een varend schip. Het programma nodigt hoofdzakelijk enthousiaste VWO4 leerlingen uit om hun vakkenpakket aan boord voort te zetten. In samenwerking met de scholen wordt er per leerling zo een planning gemaakt waardoor in de zes maanden hun curriculum gewoon kan worden doorgezet. Naast de wachten aan boord genieten de scholieren immers ook nog tien uur regulier onderwijs om de dag en daarmee dertig uur in de week.

Zelf plannen en fondsen werven
Naast het normale onderwijs biedt School at Sea ook nog een eigen curriculum aan waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van leiderschap en samenwerking. Niet alleen leren de scholieren het schip kennen door het wachtlopen in zee- en onderhoudswachten, maar worden ze ook geprikkeld door het maken van expedities die op inhoudelijke factoren als navigatiemogelijkheden en financiële kosten worden getoetst. Vooraf aan het project worden de leerlingen aangespoord om uit meerdere bronnen aan fondsenwerving te doen om de benodigde 19.000 euro in te zamelen.  Het project ontvangt geen subsidie.

Zes leerlingen per leraar
Alieke Krone, medewerker van School at Sea zegt enigszins ‘verrast’ te zijn door de eenzijdige berichtgeving in de pers. Ze ontkent de problemen die de 6 van de 33 leerlingen vorig jaar niet, maar voegt daar aan toe dat het een eerste jaar was van School at Sea. “De communicatie tussen ons, de leerling en de betrokken scholen was nu eenmaal helemaal nieuw voor iedereen. Dat hebben we nu verbeterd door de scholier en de school van te voren een nog strakkere planning te laten maken, zodat wij daarop in kunnen spelen. Daarnaast zijn wij van mening het School at Sea programma niet voor het gros van middelbare scholieren is bedoeld en lijkt het ons voorbarig om met het aantal van nog maar 33 scholieren van vorig jaar over percentages te vallen.”  Dit jaar vaart school at Sea met twee schepen – Regina Maris en Wylde Swan – waarop respectievelijk 29 en 32 leerlingen varen met 5 leraren per schip.

Wereldschool
In reactie op het persbericht van het ANP wordt op de vele internetfora de link gelegd met Laura Dekker en de twee dyslectische zeilbroers Enrique en Hugo Claassen. Hun problematische verhouding met het ministerie kwam vele malen naar voren in de pers. De reputatie van de wereldschool, speciaal opgericht voor dit soort gevallen van internationale reizen van leerplichtigen, heeft klaarblijkelijk nog een opkikker nodig. School at Sea onderscheidt zich hierin door inzet van eerste graads leraren, die gemiddeld per leraar zes leerlingen onderwijzen, en grotendeelse aansluiting op het reguliere onderwijs.

Last modified: 13 november 2012
Sluiten