Nieuws, Zeilen nieuws

Meldpunt overlast waterplanten

09:38

Watersporters die overlast ondervinden door waterplanten op het Veluwemeer en Wolderwijd kunnen dit doorgeven via het meldpunt: info@schapveluwerandmeren.nl. Vanaf medio juli zal er gemaaid worden. Dit meldt het Watersportverbond.

Waterplanten zorgen in de zomermaanden al jaren voor overlast voor de watersport op de randmeren. En ook daarbuiten, op het IJmeer en het Markermeer bijvoorbeeld, is sprake van een toename van het aantal klachten. Op het Veluwemeer en het Wolderwijd wordt sinds een aantal jaren gemaaid om de ergste klachten te verhelpen. Sinds dit jaar wordt dat gedaan door het nieuwe Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren.

Overlast melden
Watersporters, die overlast ondervinden van waterplanten kunnen dit melden bij het schap via het e-mailadres:info@schapveluwerandmeren.nl Geef daarbij zo nauwkeurig mogelijk, bij voorkeur met de GPS-coördinaten, de plaats aan waar de overlast zich voordoet. Ook de datum is van belang.

Beperkt budget
In principe zal er vanaf 16 juli gemaaid gaan worden. Er is budget beschikbaar voor het maaien van 50 ha. Als er zoveel klachten binnenkomen dat er eigenlijk een grotere oppervlakte gemaaid zou moeten worden, zal het Natuur- en recreatieschap, in samenspraak met het Watersportverbond en HISWA Vereniging, een keuze moeten maken waar wel en waar niet gemaaid gaat worden. Er wordt alleen gemaaid binnen de recreatiebetonning, dus dieper dan 1,50 meter. En als er gemaaid wordt gebeurt dat op minimaal 0,60 m boven de waterbodem.

Wolderwijd en Veluwemeer
Het meldpunt is uitsluitend voor klachten over overlast van waterplanten op het Veluwemeer en het Wolderwijd. Voor andere delen van de randmeren en/of voor andere wateren kunnen klachten vooralsnog gemeld worden op het algemene klachten-telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Last modified: 11 juni 2012
Sluiten