Actueel, Nieuws

Maaiplan voor waterplanten in Randmeren

10:56

De waterplanten in de Randmeren die in de zomer hun kop opsteken kunnen het de  watersporters flink lastig maken. Maaien is voorlopig de enige oplossing. In een driejarige pilot die deze zomer van start gaat, leveren lokale overheden en watersportsector gezamenlijk een bijdrage aan het bevaarbaar houden van de Randmeren. De wens om een groter oppervlak te maaien bracht overheid en sector bij elkaar. Doel van de pilot is om vanaf 2017 gezamenlijk de maximale oppervlakte waterplanten in de Randmeren te kunnen maaien.

Samenwerking

Randmeren maaienTom Nederveen, voorzitter van de Gastvrije Randmeren: “De meerwaarde van de samenwerking binnen Gastvrije Randmeren is een goed onderhouden gebied. Deze vorm van publiek- private samenwerking, waarbij ook gebruikers een aandeel hebben, is innovatief en wordt in andere regio’s met grote belangstelling gevolgd.”

Gastvrije Randmeren, een coöperatieve samenwerking van zestien randmeer-gemeenten, neemt het recreatief beheer van de Randmeren voor haar rekening. Uit eigen budget kon de afgelopen jaren een derde van het vergunde aantal hectares waterplanten in Eem- en Gooimeer, Wolderwijd en Veluwemeer gemaaid worden. Voor een gebied dat zoveel mogelijkheden biedt voor watersporters bij lange na niet voldoende. Dat vond ook de sector zelf.

Handen ineen voor vaarplezier

Gastvrije Randmeren, HISWA, Watersportverbond en de havens in het gebied maakten samen een plan van aanpak en starten dit maaiseizoen met een driejarige  pilot. Gastvrije Randmeren en de watersportsector leveren hun bijdrage met respectievelijk inzet van middelen en inzet van vrijwilligers en personeel van jachthavens en watersportverenigingen. Op deze manier kan de overlast op een  grotere schaal aangepakt worden dan voorheen mogelijk was. De samenwerking tussen gemeenten en recreatievaart is uniek in Nederland.

Last modified: 1 juli 2014
Sluiten