Actueel, Nieuws

Lobby Watersportverbond werpt zijn vruchten af

10:51

Het Watersportverbond is met goede resultaten aan het lobbyen  om de huidige regelgeving aan te passen zodat windmolenparken voor kleine schepen doorvaarbaar zijn. Op 23 december is het concept de Beleidsnota Noordzee ter inzage gelegd. Hierin wordt voorgesteld om doorvaart en medegebruik van operationele windmolenparken, na een testfase, onder voorwaarden toe te staan.

Onveilige situatie

De huidige regelgeving staat scheepvaart niet toe door windmolenparken heen te varen. Volgens het Watersportverbond leidt dit in de toekomst tot gevaarlijke situaties. Een aantal windmolenparken bevinden zich dicht bij drukke vaarroutes voor zeeschepen. Het risico is dat Windmolens Noordzeede kleine scheepvaart, waaronder de recreatievaart, nu onnodig dicht bij een vaarroute komt omdat zij een windmolenpark moeten omzeilen. Een onwenselijke en onveilige situatie, zo vindt het Watersportverbond.

Het Watersportverbond is in 2014 in samenwerking met onder andere het Platform Waterrecreatie een lobby gestart om de windmolenparken doorvaarbaar te maken voor kleine schepen. Het eerste succes is inmiddels geboekt. Het kabinet heeft besloten om in 2015 testen te gaan uitvoeren met betrekking tot de doorvaarbaarheid van windmolenparken. Mochten de testen een positief resultaat hebben, dan zullen de veranderingen mogelijk permanent worden doorgevoerd.

Watersportverbond zet door

Dat in 2015 de doorvaarbaarheid wordt getest, is positief. Het is een stap op weg naar het veiliger maken van de Noordzee. Het Watersportverbond is positief over deze ontwikkeling en zet de lobby voor doorvaarbaarheid ook in 2015 voort.

 

Bron: Watersportverbond

 

Last modified: 17 maart 2016
Sluiten