Nieuws

Laat weten hoe jij over de Nederlandse vaarwegen denkt

Vul de vragenlijst in

10:10

Ben jij te tevreden over de Nederlandse vaarwegen? Rijkswaterstaat krijgt graag antwoord op die vraag. Door middel van een (anonieme) vragenlijst willen zij achterhalen hoe wij denken over de veiligheid, informatievoorziening en stremmingen op de vaarwegen. Onderaan het artikel vind je de verwijzing naar de vragenlijst.

In de vragenlijst wordt er onder andere gevraagd naar waar je te spreken over bent en waar volgens jou nog ruimte is voor verbetering. Ook zijn er vragen waarbij je de laatst gevaren route in gedachte moet houden bij het antwoorden. Wat vond je bijvoorbeeld van de bevaarbaarheid (baggeren/maaien), stremmingen, waterstanden, doorvaarthoogte en betonning tijdens die tocht. Ook wordt gevraagd naar de gang van zaken rondom de bediening van de bruggen en sluizen. Vervolgens komen de onderwerp ‘hinder bij werkzaamheden’ en ‘veiligheid’ aan bod.

© Wutsje/CC BY SA 3.0

Hoe ervaren ben je?

Met achtergrondvragen wordt er afgesloten. Hoe oud ben je, wat voor type watersporter ben je, wat is de scheepslengte, ben je in het bezit van een vaarbewijs en hoe ervaren ben je. Je kunt ervoor kiezen de vragenlijst anoniem af te sluiten, maar je kunt ook je mailadres achterlaten en lid worden van het Klantenpanel Rijkswaterstaat zodat je vaker je mening kunt geven.

Klik op het Facebookbericht voor de link om naar de vragenlijst toe te gaan.

 

 

Omslagfoto: © TUFOWKTM/CC BY-SA 3.0

Last modified: 31 augustus 2022
Sluiten