Actueel, Nieuws

Kamp kijkt naar toeristische belangen

08:06

In het Tweede Kamer-debat van vorige week over de impact van windturbines aan de kust binnen de twaalfmijlszone, zei minister Kamp van Economische Zaken toe de toeristische belangen van de kuststrook mee te nemen. Die toezegging moet ook gelden voor de belangen van toeristisch-recreatieve bedrijven, waaronder veel watersportbedrijven, elders in Nederland. Dat vindt HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersportindustrie.

Wind op land

Niet alleen het kusttoerisme maakt zich zorgen over de schadelijke gevolgen van windparken, ook de toeristisch-recreatieve sector in het binnenland roert zich. “De toezegging van de minister is een stap in de goede richting”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. “Maar hij moet nu ook landinwaarts kijken. Daar spelen dezelfde belangen. Onder de noemer ‘Wind op land’ zijn er plannen voor grootschalige windturbineparken in binnenlandse wateren als het IJsselmeer, het Markermeer en de Grevelingen. Dat geldt ook voor de plaatsing van megamolens bij het historische visserdorp Huizen aan het Gooimeer. De watersportindustrie vreest dat de beleving van het grote open water ernstig wordt aangetast, dat waterrecreanten deze gebieden gaan mijden, waardoor jachthavens en andere watersportbedrijven schade lijden. In deze gebieden is waterrecreatie een economisch speerpunt.”

Windmolenpark

HISWA Vereniging is van mening dat de overheid de effecten van grote ruimtelijke ingrepen op de landschappelijke kwaliteit inzichtelijk moet maken. Nadelige effecten voor recreatie, toerisme, gastvrijheidseconomie en werkgelegenheid moeten zwaar meewegen bij de beoordeling van plannen voor windturbineparken.

Foto: www.vozt.nl

Last modified: 28 februari 2014
Sluiten