Nieuws

In beroep tegen wadafsluitingen

Het Watersportverbond gaat in beroep tegen de beslissing van het ministerie van LNV om haar bezwaren tegen de afsluiting van een aantal gebieden in de Waddenzee af te wijzen.

14:52

Het Watersportverbond stelt dat uit artikel 20 van de Natuurbeschermingswet blijkt “dat een gebied alleen mag worden afgesloten als dit noodzakelijk is voor de bescherming van natuurwaarden”. Het Verbond meent voorts dat die noodzakelijkheid door LNV niet wordt aangetoond met een duidelijke onderbouwing.

 

Daarom gaat het bij de Raad van State beroep aantekenen tegen het afwijzen van haar bezwaren. Het Verbond zal enkele voorbeelden geven waaruit blijkt dat er onvoldoende rechtsgrond is voor het afsluiten van de gebieden.

 

Het Verbond noemt ondermeer Simonszand. Daar zijn incidenteel verstoringen geconstateerd. LNV legt dat uit als ‘schade toebrengen’, waarmee grond is om het gebied gesloten te verklaren. Volgens het Watersportverbond is met het constateren van incidentele verstoringen echter nog niet aangetoond dat die verstoringen ook daadwerkelijk schade toebrengen.

 

Naast Simonszand noemt het Verbond ook Jacobsruggen, Kromme Balg-Oosterom, het Rif en het gebied oostelijk van Lauwersoog als plekken waarvan de afsluiting of beperking van toegang op oneigenlijke gronden is gebaseerd.

 

Foto: ANP

Last modified: 1 juli 2010
Sluiten