Actueel, Nieuws

Harlingen kijkt trots terug op Tall Ship Races

13:19

Volgens de officiële Economic Impact Study van accountantsorganisatie Deloitte vertegenwoordigt het evenement rond de The Tall Ships Races 2014 in Harlingen een economische impact van minstens 3.073.300 euro, maar misschien zelfs van 7.135.950 euro.  J.R. Arends, voorzitter van Stichting Harlingen Sail, organisator van het evenement, zegt naar aanleiding van de net verschenen studie: “De waarheid zal ergens in het midden liggen. Uiteraard zijn we verheugd over de cijfers. De echte waarde laat zich echter niet in geld uitdrukken. Als ik hoor hoe de mensen in Harlingen dit feest hebben beleefd en denk aan de sfeer van saamhorigheid en trots, dan ligt daar de grootste winst.”

Meerwaarde op termijn

Harlingen Sail 2014De bandbreedte die Deloitte hanteert, is zo breed omdat de economische impact op termijn zich moeilijk laat meten. Daar is verdere studie voor nodig. De minimale economische waarde is gebaseerd op analyses van bestedingen van bezoekers en omzetresultaten van lokale en regionale ondernemers in hospitality en horeca. De meerwaarde op termijn moet nog blijken. Die komt tot stand door de positieve invloed van het evenement op de naams- en merkbekendheid van Harlingen en Friesland, door allianties die tijdens het evenement zijn ontstaan en door toekomstige activiteiten die voortvloeien uit het feit dat Harlingen heeft laten zien complexe evenementen tot een succes te kunnen brengen.

Veel bezoekers ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’

Van 3 t/m 6 juli was Harlingen in de ban van het grootse nautische spektakel. Mogelijk gemaakt door de organiserende stichting, meer dan driehonderd gepassioneerde vrijwilligers en het vertrouwen van gemeente Harlingen, Provincie Fryslân en organisaties die het evenement hebben gesponsord. De totale begroting bedroeg  2,5 miljoen euro, waarvan de provincie Fryslân en gemeente Harlingen tekenden voor een aandeel van 1,1 miljoen euro. Daar staat, volgens eerste berekeningen van accountantskantoor Deloitte, een economische waarde tegenover van circa 5 miljoen euro en volgens de gunstigste schatting zelfs 7 miljoen euro. Van het budget kwam 90 procent ten goede aan de eigen regio.

Van de ruim 200.000 binnen- en buitenlandse bezoekers  geeft 98 procent in het Deloitte onderzoek aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn over het geboden spektakel. Ook de diverse stakeholders (hospitality, horeca, transportbedrijven, overige ondernemers, veiligheidsinstanties) geven hoge rapportcijfers als het gaat om het organisatieniveau, de directe economische resultaten en de reputatiewinst voor de regio Harlingen.

Harlingen-Sail-Saamhorigheid en trots

Arends, is ervan overtuigd dat het geslaagde evenement een extra impuls is voor de regio Harlingen. “We hebben een vliegwiel aangezwengeld. Als je alleen al kijkt naar de versnelling waarin de ontwikkeling van de Willemshaven terecht is gekomen, dan is de toegevoegde waarde voor Harlingen evident. Minstens zo belangrijk is de inspirerende samenwerking tussen provincie en gemeente en met de veiligheidsregio Fryslân. Van de opgedane ervaringen gaat onze regio nog lang profiteren. Natuurlijk ben ik blij met de mooie economische uitkomsten, toch zit voor mij de grootste waarde in de betekenis van het evenement voor de gemeenschap Harlingen en Friesland. De inzet van alle vrijwilligers was hartverwarmend. Het gevoel van saamhorigheid en trots bij iedereen die ik heb gesproken, heeft echt iets teweeggebracht in onze schitterende havenstad.”

Last modified: 16 oktober 2014
Sluiten