Nieuws

Handige site Rijkswaterstaat meldt werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt dit jaar flink aan de vaarweg. Om waterweggebruikers te informeren, heeft dit onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een website ingericht. Op een kaart van Nederland kunt u precies zijn waar er momenteel gewerkt wordt en waar dat binnenkort gaat gebeuren.

13:33


Rijkswaterstaat werkt dit jaar flink aan de vaarweg. Om waterweggebruikers te informeren, heeft dit onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een website ingericht. Op een kaart van Nederland kunt u precies zijn waar er momenteel gewerkt wordt en waar dat binnenkort gaat gebeuren.


Op belangrijke hoofdroutes voor de binnenvaart en pleziervaart vinden onderhoudswerkzaamheden plaats: bijvoorbeeld op de Maasroute (Luik-Nijmegen-Rotterdam) en de Zuid-Willemsvaart, maar ook bij de stuwen in de Lek, de Haringvlietsluizen, Volkeraksluizen, Bernardsluizen (in het Amsterdam-Rijnkanaal), Kreekrak en Krammer op de verbinding Rotterdam-Antwerpen. Hier worden sluizen en elektrotechnische installaties vervangen, nieuwe (gas)leidingen ingegraven, kanalen verbreed en waterwegen gebaggerd. Dit is hard nodig om de waterwegen en bouwwerken aan de eisen van deze tijd te laten voldoen.


Alternatieve route
Recreatievaart en beroepsvaart krijgen tijdens deze werkzaamheden te maken met snelheidsbeperkingen, inhaalverboden en langere wachttijden voor sluizen. In sommige gevallen is een vaarweg gestremd. In dat geval zult u een alternatieve route moeten kiezen.


Vaarwegenkaart
Om niet voor verrassingen te komen staan, heeft Rijkswaterstaat voor de waterweggebruikers een handig hulpmiddel gemaakt: de vaarwegenkaart. Deze kaart biedt een overzicht van de Nederlandse vaarwegen en geeft informatie over de plek waar Rijkswaterstaat aan de slag gaat, de periode waarin wordt gewerkt, en de hinder die het oplevert, uitgedrukt in extra reistijd.
Tijdens de zomerpiekperiode deelt Rijkswaterstaat de wegen- en vaarwegenkaart uit op diverse drukbezochte locaties. U kunt tot 1 september 2007 ook een exemplaar opvragen bij de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, via het gratis telefoonnummer 0800-8002.


Meer informatie
Kijk voor gedetailleerde informatie over alle werkzaamheden op: www.vanAnaarBeter.nl.

Last modified: 4 september 2007
Sluiten