Nieuws, Zeilen nieuws

Gemengde reacties zeilbond om toekenning subsidie

11:09

Het Watersportverbond heeft met gemengde reacties gereageerd op de subsidietoekenning van NOC*NSF voor de periode 2013 – 2016. De bond, die verantwoordelijk is voor olympisch en paralympisch zeilen, windsurfen en kanovaren, krijgt voor zeilen en surfen iets meer budget dan voorheen. De gevraagde bijdrage voor de olympische kanosport is in zijn geheel niet gehonoreerd.

Kanosport
Hoofd Topsport Hessel Evertse: “Zeilen heeft een budget toegewezen gekregen dat iets hoger ligt dan 2011 en 2012, maar de lat wordt ook hoger gelegd. We moeten uit Rio terugkomen met zes medailles. Vier Olympisch en twee Paralympisch. Maar de afwijzing voor de kanosport is heel hard.”

De laatste acht jaar heeft het Watersportverbond onder het motto ‘hoger en harder’ gewerkt aan een structurele verbetering van de Nederlandse zeilsportprestaties. Dat heeft tijdens de Olympische Spelen van 2008 geresulteerd in twee zilveren medailles en in 2012 in een gouden, zilveren en bronzen medaille  Paralympisch werd er goud en brons behaald.

Top drie
Het Watersportverbond streeft naar een Top-drie positie voor de zeil-, surf- en kanosport in de internationale Watersportsportwereld. Die ambitie was ook de basis voor de ingediende subsidieaanvraag.

“Wij zijn heel blij met deze subsidie voor de zeilsport, zeker gezien het economische klimaat waar we ons allemaal in bevinden. We moeten nog slimmer omgaan met onze middelen om de doelen te realiseren die NOC*NSF stelt. Verheugend is ook dat dit budget ons perspectief blijft bieden op verdere groei naar 2020. Waar we ook heel blij mee zijn is de bijdrage die onze partner Delta Lloyd levert. Wij hebben twee hele waardevolle partners in onze topsportambities. ”

Hard gelach
“Ons subsidieverzoek voor de Kanoprogramma’s is in zijn geheel afgewezen. Zowel voor sprint als slalom. Dat is een hard gelach, voor de sport en voor de mensen die daar al jaren hun ziel en zaligheid voor geven. Argument is dat we niet aan de top 10 focuscriteria voldoen. NOC*NSF is tevens van mening dat we onvoldoende prestatieperspectief bieden richting 2016 en 2020 en dat de instroom van talenten relatief klein is. Wij zien wel perspectief. We zullen in 2016 met nog betere plannen komen. Dan denken we in 2024 medailles weer mee te kunnen doen voor de medailles in deze enerverende sport.”

Aangeslagen
Algemeen Directeur Maurice Leeser: “We onderschrijven dat NOC*NSF focus moet aanbrengen. En we gingen er ook van uit dat de succesvolle topsportprogramma’s en goed presterende bonden als een gevolg daarvan substantieel meer budget zouden kunnen krijgen. Substantieel is het niet, maar wij zijn tevreden met de bijdrage voor de zeilsport en daarin ook heel blij met de bijdrage van sponsor Delta Lloyd. Maar we zijn echt aangeslagen voor wat betreft de Kanosport.”

“We zullen ons moeten beraden op de inzet voor de kanoprogramma’s. Zonder enige externe financiële ondersteuning is het bijzonder lastig om een volwaardig en kansrijk programma richting 2020 te continueren zonder dat dit ten koste gaat van andere prioriteiten. Slalom kano wordt zeker afgebouwd. Wel zullen we bezien in hoeverre er mogelijkheden zijn om naar 2016 de uitgangssituatie van kano-sprint sport te verbeteren, zonder daarbij op dit moment enige verwachting te willen wekken.”

Last modified: 6 december 2012
Sluiten