Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Geen asbestvrijverklaring voor boten

16:07

Eerder was er sprake dat watersporters met een boot van voor 1994 over een asbestvrijverklaring moeten beschikken. HISWA maakte met succes bezwaar tegen de uitleg van de Arbowetgeving door de Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie. Het alternatief is een eenvoudig protocol voor watersportbedrijven. Dit zorgt ervoor dat bootbezitters verschoond blijven van deze maatregel.

Asbestvrijverklaring

AsbestvrijverklaringSinds 1994 is het gebruik van asbest binnen de EU verboden. Bij boten die voor 1994 in Europa gebouwd zijn, is het vrijwel onwaarschijnlijk dat er asbest in is verwerkt. Bij algemeen onderhoud of reparatie aan deze boten, bestaat slechts een geringe kans dat werknemers in aanraking komen met asbest. Echter, blootstelling aan asbest kan zoals bekend een gevaar voor de gezondheid vormen. De Inspectie SZW stelde naar aanleiding van controles in 2013 de verplichting in dat bootbezitters moeten beschikken over een asbestvrijverklaring voordat er aan een boot gewerkt mocht worden. Een asbestvrijverklaring, afgegeven door een gespecialiseerd bedrijf, zou de consument circa 350 euro kosten.

Laag asbestrisico

HISWA vindt deze maatregel overtrokken gezien het lage asbestrisico in boten. De vereniging stelde daarom een nieuw protocol op. In dit protocol staat onder andere dat jachtservicebedrijven tijdens het opmaken van een offerte al aandacht besteden aan het risico van asbest. Verder organiseert HISWA binnenkort een training asbestherkenning voor de bij HISWA aangesloten bedrijven. Met deze vervangende maatregelen is de preventieve asbestvrijverklaring van de baan.

Watersportbedrijven werden in 2013 geconfronteerd met een bezoek van Inspectie SZW. Hieruit bleek dat deze bedrijven volgens artikel 3 van Avb2005 in overtreding waren. Zij onderhielden en/of repareerden boten die gebouwd zijn voor 1994, zonder dat er voorafgaand een asbestinventarisatie plaatsvond door een SC-540-gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Naar mening van HISWA wordt op de meeste pleziervaartuigen geen asbest aangetroffen. De bekende bronnen, zoals isolatiemateriaal rond een droge uitlaat, pakkingmateriaal of koord in een vetgesmeerde schroefas, zijn in de meeste vaartuigen vervangen door nieuwe systemen. Als dit niet is gedaan, heeft het protocol een signaalfunctie voor het servicebedrijf.

Campagne voor bedrijven

Volgens HISWA staat een preventieve asbestinventarisatie van duizenden boten niet in verhouding tot de aantallen boten waarop daadwerkelijk asbest zal worden aangetroffen. HISWA verzorgt een voorlichtingscampagne richting de bedrijven waarin wordt gewezen op de gevaren van asbest in boten. Zij ontwerpen een protocol voor bedrijven zodat vroegtijdig mogelijke bronnen van asbest opgespoord kunnen worden. Ook denkt HISWA dat een speciale training asbestherkenning efficiënter is dan het verplichtstellen van een asbestvrijverklaring. Als een jachtservicebedrijf twijfelt aan de aanwezigheid van asbest, zal hij de eigenaar een SC-540-gecertificeerd bureau aanbevelen. Het bedrijf mag niet eerder starten met de onderhoudswerkzaamheden voordat er zekerheid bestaat over de afwezigheid van asbest.

 

Foto: Stichting tot behoud van het Stoomschip C. Bosman

Last modified: 21 mei 2014
Sluiten