Nieuws

Examen doen voor Klein Vaarbewijs verruimd

Met ingang van medio februari 2007 is het mogelijk om vijf dagen per week gedurende het hele jaar het examen Klein Vaarbewijs af te leggen. De kandidaat heeft daarbij zelf de keuze voor dag en tijdstip van het examen.

12:03

Met ingang van medio februari 2007 is het mogelijk om vijf dagen per week gedurende het hele jaar het examen Klein Vaarbewijs af te leggen. De kandidaat heeft daarbij zelf de keuze voor dag en tijdstip van het examen.


Deze nieuwe manier van examen afnemen gaat via het beeldscherm. Na een geslaagde proef wordt de capaciteit van beeldschermexamens afnemen sterk uitgebreid. Als eerste wordt de openstelling van de examenlocatie in Nieuwegein verruimd van maandag tot en met vrijdag. Verder worden in 2007 locaties voor beeldschermexamens geopend in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Volgens de planning zal de examenlocatie in de regio Amsterdam in mei van start gaan en die in de regio Rotterdam in september. Begin 2008 komt er ook nog een vierde examenlocatie buiten de randstad.


Inschrijven via website
Het inschrijfsysteem voor de beeldschermexamens op de website van de Stichting VAMEX (www.vamex.nl) wordt geautomatiseerd. Vanaf maart kunnen kandidaten via de website zelf een examen reserveren. Door de gewenste locatie, datum en tijd in te vullen heeft men de mogelijkheid om een examen vast te leggen. Daarbij kan men ook zien welke plaatsen nog vrij zijn. Tussen het moment van reserveren en de examendatum zit altijd minimaal 7 dagen.
De voor dit jaar aangekondigde schriftelijke examens voor het Klein Vaarbewijs op 14 april en 9 juni gaan gewoon door. Voor het examenseizoen van november 2007 tot en met juni 2008 zal medio 2007 op basis van informatie over de toename van het aantal beeldschermexamens worden besloten of de collectieve, schriftelijke examens nog worden ingepland.


Kwaliteitsborging
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de VAMEX met ingang van 1 januari 2007 voor 5 jaar aangewezen als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat de VAMEX haar organisatie en de examinering onderwerpt aan een voortdurende kwaliteitsborging van de Stichting Examenkamer, een onafhankelijke toezichthoudende instelling. Voor de examenkandidaten bestaat daarbij de mogelijkheid om bij klachten en bezwaren gebruik te maken van de beroepsprocedure van het College van Beroep van deze Stichting Examenkamer.

Last modified: 20 februari 2007
Sluiten