Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Ergernissen op het water

12:48

Iedereen ervaart wel eens ergernissen op het water. Het Watersportverbond neemt deel aan het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ van NOC*NSF. Hiermee wil het verbond onsportiviteit op het water uit de weg helpen en positief gedrag stimuleren.

De onderwerpen waarop het programma zich richt zijn communicatie, bewustwording en in specifiekere vorm bestuurders, wedstrijdorganisatoren, trainers en coaches. De eerste stap die het Watersportverbond hierin zet is de top tien ergernissen in kaart brengen. Hiervoor wordt elke watersporter die zich in het wedstrijdveld beweegt uitgenodigd deze enquête van ongeveer tien minuten in te vullen.

In totaal hebben al 32 verbonden zich aangesloten bij het programma. De bedoeling is om in de komende vier jaar het sportklimaat te verbeteren. Bewustwording is hierbij de belangrijkste factor, met name bij bestuurders en scheidsrechters/juryleden, omdat deze de sport aansturen. Bekende sporters en bestuurders zijn als ambassadeur actief in dit programma. Het is een initiatief van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie.

Last modified: 6 december 2012
Sluiten