Actueel, Nieuws

Eilandenplan voor Makkumerkust

12:28

Een drietal verenigingen in Makkum wil een eilandengroep van drie eilanden voor de kust van het Friese IJsselmeerdorp creëren. De ‘Makkumer Lagune’ moet zorgen voor een duurzame herontwikkeling van de Friese IJsselmeerkust. Een van de speerpunten van het plan is om de zeilsport meer mogelijkheden te geven in het gebied.

Makkumer Lagune‘Platform Kosta’ ziet aanleiding voor het project door een aantal ontwikkelingen voor de kust van Makkum. Waaronder de plannen voor een windmolenpark, het stijgende waterpeil en de erosie van het kustgebied. Dat de windmolens komen in vrijwel zeker en Platform Kosta wil in ruil voor de vervuiling van het uitzicht een tegenprestatie in de vorm van de eilandjes. Platform Kosta heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en heeft een plan ontwikkeld om de aanleg van de drie eilanden te realiseren.

Voordelen van de lagune

De economie wordt met het project gediend door de uitbreiding van de mogelijkheden van het ‘waddenmeer’, waarop kan worden gezeild en gesurft en toerisme anderszins kan opbloeien. Een ander voordeel volgens Platform Kosta is dat de luwte van de eilanden zorgt voor minder golfslag op de dijken, waarmee de erosie van de kust verminderd.

Het IJsselmeer ten westen van Makkum vervult nu al belangrijke rollen op het gebied van de watersport. Het gebied is geliefd en wordt intensief benut door kitesurfers en windsurfers. De eilandengroep moet ook meer plaats maken voor de zeilsport. Het IJsselmeer en de verschillende ‘waarden’ (Makkumer Noordwaard, makkumerzuidwaard en Kooiwaard) zijn ook belangrijke natuurgebieden. Op de eilanden zal naar verwachting een natuurlijke habitat ontstaan en de plaatselijke diersoorten ook een rustgebied bieden.

Het project zal tussen de 5 en 10 miljoen euro kosten. Of de plannen doorgaan hangt af van de politiek, het bedrijfsleven en de lokale bevolking. Meer informatie over de plannen is te vinden op platformkosta.nl

Last modified: 25 januari 2016
Sluiten