Nieuws

Cheyenne gerepareerd, maar Geronimo is sneller

De vaart is er uit, aan boord van de Amerikaanse maxi-catamaran Cheyenne. Steve Fosset en z'n bemanning konden 500+ de daggemiddelden van de afgelopen periode prima volhouden, tot een deel van de mastrail losliet…

15:20

De vaart is er uit, aan boord van de Amerikaanse maxi-catamaran Cheyenne. Steve Fosset en z’n bemanning konden de 500+ daggemiddelden van de afgelopen periode prima volhouden, tot een deel van de mastrail losliet…


Afgelopen zondag dacht het internationale zeilteam, onder leiding van Steve Fosset, voor de tweede maal dat hun recordpoging ten einde was gekomen. Terwijl de cat onder gereefd grootzeil voer, brak de topplankkar van de mastrail. Deze gelagerde kar draagt het gewicht van het grootzeil en fixeert de zeiltop tegen de mast. Ook de mastrail raakte daarbij ernstig beschadigd.


Even leek het nodig de reis onder dubbel gereefd grootzeil voort te zetten tot na Kaap Hoorn, 1000 mijl verderop. Daarna zou de bemanning de boot een rustige baai bij de Falkland Eiland in loodsen en voor anker gaan, om de reparaties aan de mast, 40 meter boven het wateroppervlak, rustig en zonder vervelende deining uit te kunnen voeren. Een verbetering van het Jules Verne record zou in dit geval onzeker worden.


Maar na met twee man zes uur lang boven in een slingerende mast te hebben geklust, lukte het de bemanning om de rail en de topplankkar te repareren. Fosset kon z’n geluk niet op en prees zijn bemanning: “Die gasten zijn ongelooflijk!”.


Door de werkzaamheden heeft de cat snelheid terug moeten nemen, waardoor een gunstige positie ten opzichte van de omringende weersystemen naar de haaien is. De verwachting is echter dat ze Kaap Hoorn, 500 mijl verder naar het zuidoosten, in stijl zullen ronden: met 35 knopen uit het noordwesten. De voorsprong op het geldende record van Orange bedraagt ruim 1500 mijl.


Geronimo heeft gisterenochtend Kaap de Goede Hoop gerond. Na ruim 17 dagen zeilen verruilen de Fransen de Atlantische Oceaan voor de Indische en hebben niet alleen een voorsprong van 400 mijl opgebouwd ten opzichte van het recordschema, maar deed over het traject van Ouessant naar Kaap der Goede Hoop ook 31 minuten minder dan Cheyenne.

Last modified: 7 september 2006
Sluiten