Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Charterschippers naar Europees Hof van Justitie

15:02

Volgens de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) ondervinden Nederlandse zeilende charterschippers hinder met hun reizen naar Denemarken. De veiligheidsmaatregelen die Denemarken toepast op charterschepen zijn in andere Europese landen slechts gebruikelijk voor de cruisevaart. Als gevolg daarvan stappen de charterschippers onder naam van BBZ naar het Europese Hof van Justitie.

Deense wetgeving

Volgens Deense wetgeving dienen zeilschepen aan de internationale standaard voor grote cruiseschepen van het verdrag van Safety of Life at Sea (SOLAS) te voldoen. Voor zeilschepen past de SOLAS regelgeving niet, zegt de Vereniging voor Beroepschartervaart. De BBZ hoopte op een overeenkomst tussen Nederland en Denemarken, waarin elkaars nationale eisen voor zeewaardigheid worden erkend. De voorstellen die Denemarken nu ambtelijk heeft gedaan zijn volgens de BBZ onredelijk en onwerkbaar.

Thalassa

Onveilig

Een van de struikelblokken voor de BBZ is dat Nederlandse zeilcharterschepen niet verder dan 20 mijl vanaf de Deense kust mogen varen. In een brief schrijft voorzitter van de BBZ Sicko Heldoorn het volgende: “SOLAS is passend voor grote moderne cruiseschepen met enkele duizenden mensen aan boord, niet voor zeilschepen van 40 meter met maximaal 36 passagiers. SOLAS eisen van een schip zonder naar het schip, het vaargedrag en de toepassing te kijken, maakt een schip niet veiliger. De SOLAS eis buiten de 20 NM is vanuit dat oogpunt dan ook niet verklaarbaar.”

“Naast de beperking die voor alle Nederlandse zeilschepen geldt, wordt een deel van de vloot beperkt tot een zone van 5 mijl uit de kust. Het gaat om schepen die door Nederland vrijgesteld zijn van eisen aan lekstabiliteit. De voorgestelde Deense maatregel dwingt die schepen dicht onder de kust te varen. De eis is rigide en laat weersomstandigheden, geografische omstandigheden en verkeersdrukte buiten beschouwing en leidt dus eerder tot een onveiliger dan tot een veiliger  situatie.”

Vraag aan de minister

In een brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu, M. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, schrijft Heldoorn niet in te stemmen met het Deense onderhandelingsvoorstel. In de brief noemt hij de zaak voor het Europese Hof te willen hebben. Ook vraagt hij de minister haar Deense ambtsgenoot over de al jaren slepende kwestie te benaderen.

Europese regelgeving

Nederland heeft net als andere EU landen nationale veiligheidseisen voor zeilschepen die varen met passagiers. De eisen zijn strikt en het toezicht op naleving zijn zwaar en kostbaar. De eisen voor de beroepszeilschepen en hun bemanningen zijn in Nederland zelfs vaak zwaarder dan in andere Europese landen, waar de zeilschepen vaak als pleziervaartuigen worden beschouwd.

De onenigheid in Europa over de certificering van zeilschepen die met passagiers varen, duurt al jaren. Nederlandse, Deense en Duitse schippers hebben in Brussel al eens eerder gepleit voor uniforme regels. De Europese Commissie is tot op heden van mening dat er geen Europese geharmoniseerde regels zijn voor charterzeilschepen. Tot de uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijft het in ieder geval voor de Nederlandse charterschepen in de Oostzee nog onzeker.

 

Foto: Saskia van der Sluis

Last modified: 17 september 2014
Sluiten