Nieuws

Brussel stelt regels voor jachten

Pleziervaartuigen die nieuw op de markt komen, moeten over enkele jaren aan extra regels voldoen om de emissie van motoren te verminderen. Deze regels zijn opgenomen in de Richtlijn Pleziervaartuigen die op dit moment wordt herzien. De Europese Commissie stuurde gisteren haar wijzigingsvoorstel naar het Europees Parlement.

13:57

Net als alle andere vervoerssectoren als auto- vliegtuig- en scheepvaartbranche moet ook de pleziervaart van de overheid investeren in vermindering van de uitstoot van motoren. HISWA Vereniging en de zusterorganisatie European Boating Industry zijn vanaf het begin in 2005 nauw betrokken bij de herziening van richtlijn.

“Net als in de autowereld wordt op alle fronten gewerkt om de uitstoot te minimaliseren. Het gebruik van motoren in pleziervaart is onvergelijkbaar met andere sectoren. Motoren van auto’s, schepen, vrachtauto’s en vliegtuigen draaien het hele jaar door en vaak dag en nacht. Dit in tegenstelling tot de pleziervaartuigen waarbij het aantal motoruren op jaarbasis zeer beperkt is. De sector kent ook een relatief kleine productie vergeleken met de auto-industrie,” zegt Geert Dijks, hoofd branchebelangen van HISWA Vereniging.

Goede lobby in Brussel door IMEC, de internationale koepel van scheepsmotorfabrikanten en European Boating Industry, leidde tot haalbare en betaalbare eisen. Zo wordt rekening gehouden met een overgangstermijn van drie jaar en voor kleinere motoren zes jaar. Ook zijn er redelijke regels afgesproken over uitstoot, meetmethode en controle.

HISWA Vereniging berekende samen met haar Europese partners dat de emissie van de pleziervaart marginaal is. De helft van de vloot is door spierkracht of windkracht aangedreven. Het gemiddelde motorschip vaart tussen de 3 en 4 uur op een vaardag en het gros niet meer dan 9 km per uur. De verkoop van brandstoffen aan de gehele vloot in Nederland is op jaarbasis net zoveel als een klein tankstation voor auto’s. De carbon footprint per vaardag is met 8 kg / dag de laagste van alle toeristische vakantievormen. Dijks: “Toch lopen we voorop met innovatie en investeringen in duurzaamheid. De sector is heel zichtbaar op het water en het waterbeleid staat zeer hoog op de politieke agenda. Om te voorkomen dat de overheid onhaalbare regels stelt, maakt de industrie liever zelf voorstellen. Die zijn door Brussel voor een groot deel overgenomen.” Het Europees Parlement neem naar verwachting na de zomer een beslissing over de herziening. Rechter handhaaft hoog BTW-tarief voor ligplaatsen in jachthavens.

Last modified: 28 juli 2011
Sluiten