Actueel, Nieuws

BPR legt Kitetender beperkingen op

11:49

Een nieuw artikel in het Binnenvaart Politie Regelement (BPR) legt de Kitetender beperkingen op. Volgens de nieuwe wetgeving is de snelle Kitetender onvoorspelbaar voor andere watersporters en dient men het te benaderen als bij het kitesurfen. Het nieuwe vaarwater van de Kitetender beperkt zich slechts tot de kitespots in Nederland.

Praktische beperkingen

Kitetender Nederland is het eerste land wat een wetgeving rondom de Kitetender vormt. De Nederlandse ontwerper van de Kitetender Peter Renssen, voelt zich gepasseerd in het besluit. Hij is nooit benaderd over het wetsvoorstel. De bedenker van het wetsvoorstel lijkt dan ook niet naar de praktische beperkingen voor de Kitetender te hebben gekeken. “Veel kitespots zijn dusdanig ondiep dat je daar niet met een Kitetender kan varen.” De Kitetender heeft een waterdiepte van circa 90 centimeter nodig. Dit zou betekenen dat als er bij de kitespot al ruimte is voor de boot, het vaargebied erg beperkt is.

“Natuurlijk moet je uit de weg blijven bij vaargeulen. Dat is ook een van de redenen dat wij graag zien dat kiters eerst lesnemen bij een kiteschool.” Renssen heeft in het verleden veel gezeild en hij betwijfelt wat er gevaarlijker is: een kitetender of een zeilboot. Volgens Renssen is de Kitetender zeer wendbaar en hoeft de boot voor andere watersporters geen probleem te vormen.

Vroeg bij

Het BPR is er vroeg bij met deze wetgeving. Momenteel zijn er in Nederland slechts drie Kitetenders actief op het water. Is het beter te voorkomen dan te genezen of is het de angst voor het onbekende? Zoals nu beschreven maakt de nieuwe wet het voor de Kitetender vrijwel onmogelijk om nog te varen. Peter Renssen is het duidelijk oneens met de nieuwe wetgeving en wil dan ook in beroep gaan.

2.4.2 Kitetenders (artikel 9.05 BPR)

‘Naast het kitesurfen lijkt zich een nieuwe watersport te ontwikkelen waarbij een klein schip wordt voortbewogen door een vlieger, ook wel een kitetender genoemd. Gelet op de enorme snelheden die behaald kunnen worden bij het beoefenen van deze watersport en de onvoorspelbaarheid van deze watersporter voor andere watersporters en vaarweggebruikers, is het aangewezen deze nieuwe watersport op eenzelfde wijze te benaderen als het kitesurfen. Dat betekent dat deze activiteit in beginsel verboden is, tenzij de bevoegde autoriteit vaarwegen of gedeelten daarvan heeft aangewezen waar het verbod overdag niet van toepassing is (artikel II, onderdeel Q).’

Bekijk hier het volledige besluit houdende wijziging van het vaststellingsbesluit binnenvaartpolitiereglement

Lees ook Op een open zeilboot met vlieger naar Engeland

Video: Kitetender

Foto: Klaas Wiersma

Last modified: 23 december 2015
Sluiten