Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Bleker ontvangt Gedragscode Waterrecreatie

15:16

Bleker ontvangt GedragescodeVrijdagmiddag 17 februari heeft staatssecretaris Bleker een Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied in ontvangst genomen tijdens een minisymposium van recreatie- en natuurorganisaties. Het doel van de gedragscode is om het bewustzijn over de verwevenheid van de belangen van de waterrecreant en natuurliefhebber in de Natura 2000 gebieden te stimuleren.

Bleker ontvagt gedragscodeVrijdagmiddag 17 februari heeft staatssecretaris Bleker een Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied in ontvangst genomen tijdens een minisymposium van recreatie- en natuurorganisaties. Het doel van de gedragscode is om het bewustzijn over de verwevenheid van de belangen van de waterrecreant en natuurliefhebber in de Natura 2000 gebieden te stimuleren.

De informatie en kennis die de nieuwe gedragscode de waterrecreant verschaft moet tot verantwoordelijke en evenwichtige beleving en benutting van de natuur in het IJsselmeergebied leiden. Door het gebruik van voorlichting als instrument om dit bewustzijn en het gedrag te beïnvloeden, zal er op termijn minder behoefte zijn aan wetgeving. “Ook wordt daardoor de regeldruk en handhaving verminderd en vraagt het beheerplan dus minder kosten”, aldus Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. Dat is koren op de molen van staatssecretaris Bleker, die nog eens benadrukt dat “minder politiek rondom natuur” ook het beleid van de coalitie van de afgelopen anderhalf jaar is geweest.

Grote projecten
Geert Dijks, hoofd branchebelangen van de HISWA vereniging, hekelt de ontwikkelingen die eerder tot polarisatie van de recreatie- en natuurorganisaties hebben geleid. “Kijk naar de windmolenparken voor de kust bij Urk, de Houtribdijk, de Afsluitdijk, de kusten van Medemblik en Lelystad. Elektriciteitsmasten in het Markermeer en eilandjes voor de Friese kust ten behoeve van zandzuigactiviteiten. Slibschermen ten behoeve van waterplanten. Dreiging van ongunstige waterpeilbesluiten met alle gevolgen van dien.” Volgens hem vragen de aard en grootte van dergelijke projecten veelal om regie om dichtgroei van het IJsselmeergebied tegen te gaan. Wel hoopt hij dat de gedragscode voor een pragmatischer aanpak van recreatie leidt en de beperkte ontwikkelingswens van kleine bedrijven kan behartigen.

De gedragscode
De gedragscode, die aangeboden werd in een affiche, benoemt drie gebieden in het Markermeer die waterrecreanten beter kunnen mijden in bepaalde perioden vanwege de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten. Ook geeft de code een aantal eenvoudige regels om problemen te voorkomen. ‘Afstand houden van groepen vogels en er nooit doorheen varen, niet ankeren in de buurt van rustende of broedende vogels, riet en oeverplanten ontzien en alleen kitesurfen op de daarvoor bestemde locaties’, zijn enkele voorbeelden. Voor de volledigheid worden gebieden aan de Friese kust genoemd, die gedurende bepaalde perioden niet toegankelijk zijn.

Kleine moeite, groot plezier
Tachtig procent van de watersportgebieden van Nederland ligt in aangewezen Natura2000 gebieden. Dit vraagt om verantwoordelijkheid en duurzaamheid van de waterrecreanten. Echter, volgens het Nationaal Watersportonderzoek blijkt dat al 53 procent van de waterrecreanten ‘genieten van de natuur’ als belangrijkste motivatie aangeeft. De code geeft de reeds natuurliefhebbende waterrecreant dus inzicht in de omgangsvormen met de natuurgebieden binnen het IJsselmeergebied. “Kleine moeite, groot plezier”, aldus Geert Dijks (WP)

Communicatie
Het is de bedoeling dat de code dit seizoen al in postervorm bij de verenigingshavens ligt. Daarnaast wil het samenwerkingsverband ook een applicatie voor smartphones ontwikkelen met informatie over de natuur van het IJsselmeer en de regels voor het betreden van die gebieden. “Dan weet je waarvoor je het begrenst”, aldus de Staatssecretaris.

De code is in pdf-formaat te downloaden op de webite van de HISWA. http://www.hiswa.nl/hiswa.nl/up1/ZklceupIE_120015_sn_gedragscode.pdf

Deelnemende partijen

  • Regiegroep Recreatie & Natuur:( Recron, Hiswa, ANWB, NpvW, Watersportverbond, Koninklijke Sportvisserij Nederland, Koninklijke Horeca Nederland)
  • Vogelbescherming Nederland
  • Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ)
  • Rijkswaterstaat
Last modified: 24 februari 2012
Sluiten