Nieuws

Bezwaren tegen gaswinning Waddenzee afgewezen

Alle bezwaren tegen het winnen van gas onder de Waddenzee zijn afgewezen. Dit betekent dat de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) mag doorgaan met de winning.

15:04

Alle bezwaren tegen het winnen van gas onder de Waddenzee zijn afgewezen. Dit betekent dat de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) mag doorgaan met de winning. De winning op de nieuwe locaties onder de Waddenzee was begonnen in februari van dit jaar. Verschillende milieuorganisaties hadden bezwaar aangetekend tegen de uitbreiding, die bezwaren zijn nu door de Raad van State ongegrond verklaard.

Het belangrijkste bezwaar van de milieuorganisaties (waaronder Vogelbescherming Nederland en de Stichting Natuur en Milieu) was het gevaar van bodemdaling en de schadelijke milieueffecten die dit met zich mee zou brengen.
De Raad van State stelt echter dat ‘op basis van de beste wetenschappelijke kennis is verzekerd dat de gaswinning niet tot schadelijke effecten zal leiden voor de natuurlijke kenmerken’ in het gebied. De Raad stelt dat er voldoende onderzoek is gedaan en concludeert dat ‘de gevolgen  voor de gebieden beperkt zijn’. 

Last modified: 30 augustus 2007
Sluiten