Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Bestuur Watersportverbond krimpt

20:15

De secretaris en penningmeester stappen op en de voorzitter legt in april zijn functie neer .

Op 24 november vond de Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond plaats. Tijdens deze vergadering zijn secretaris Peter Goosen en penningmeester Bert Slob afgetreden. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld, waardoor de portefeuilles tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van de nog zittende bestuursleden vallen. Voorzitter Hugo Snoekc heeft aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering in april zijn functie neer te leggen.

Bestuurslid kanovaren
Er is ook iemand toegetreden tot het bestuur, in een nieuwe functie. Tijdens het congres van het International Canoe Federation (ICF) op 16 en 17 november jongstleden is besloten dat het Kanoverbond uit het ICF stapt en het Watersportverbond toetreedt. Het Watersportverbond zal vanaf nu ook de belangen van de kanoërs vertegenwoordigen. In de functie van bestuurslid kanovaren neemt Ep Stormink deze taak in het Watersportverbond op zich.

Besluiten
De contributie zal in 2013 gelijk blijven aan het bedrag in 2012. Volwassenen betalen dit jaar €19,- en de jeugd betaalt €9,50 per persoon. Daarnaast zijn het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting van 2013-2016 goedgekeurd. Na concretisering zullen de plannen tijdens de vergadering in april opnieuw goedgekeurd moeten worden.

Verbondsspelden
Tijdens de vergadering zijn er ook twee verbondsspelden uitgereikt. Huib Ozinga kreeg een gouden Verbondsspeld uitgereikt door Hugo Snoekc vanwege zijn verdiensten in de Zeilraad waar hij 31 jaar deel van uit heeft gemaakt. Geert Geelkerken is toegetreden als nieuw lid. De Controleraad wordt uitgebreid met Eric van Wijk.
Walter van der Linden kreeg een zilveren Verbondsspeld uitgereikt vanwege zijn vrijwilligerswerk in vele verschillende functies sinds 2002.

Last modified: 25 november 2012
Sluiten