Nieuws

Amsterdams doorvaartvignet uitgesteld naar 2022

11:38

(c) Ank Kumar

Amsterdam wil een doorvaartvignet invoeren, maar dat blijkt complexer dan gedacht. Oorspronkelijk zou het vignet vanaf 1 april gelden, maar de invoering werd doorgeschoven naar de tweede helft van mei. Nu geeft de gemeente opnieuw aan dat ze meer tijd nodig heeft. De start van het vaarseizoen 2022 staat opgetekend als nieuwe invoeringsdatum.

Digitale Gracht

In 2020 stemde de gemeenteraad van Amsterdam in met het invoeren van een doorvaartvignet. De nieuwe bepalingen gelden voor de gehele stad inclusief de Staande Mastroute door de hoofdstad. Achterliggende reden voor dit besluit is ‘De Digitale Gracht’. De gemeente Amsterdam wil het totale scheepvaartverkeer in beeld brengen om gerichter maatregelen te kunnen nemen bij drukte, calamiteiten en overlast.

Op dit moment is het al verplicht een vignet te plaatsen op een pleziervaartuig dat een ligplaats inneemt of afmeert op het Amsterdamse binnenwater. Het jaartarief wordt gebaseerd op het aantal m² oppervlak. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen emissieloze en niet-emissieloze vaartuigen. De tarieven vind je terug op de website van de gemeente Amsterdam. Het is nog niet mogelijk een dagvignet te kopen.

Heb je een vaste ligplaats in een haven in Amsterdam, dan heb je voor je vaste ligplaats geen vignet nodig. Wil je elders in Amsterdam aanmeren, dan heb je wel een vignet nodig.

Complexiteit

Het systeem om het doorvaartvignet digitaal te verkopen heeft door corona vertraging opgelopen. Daarnaast onderzoekt de gemeente Amsterdam de offline verkoopmogelijkheden, zoals automaten. Ook hebben het Watersportverbond en HISWA veel vragen over de wijze waarop Amsterdam het vignet wil invoeren. In 2013 werd het doorvaartgeld namelijk afgeschaft, omdat de kosten niet opwogen tegen de inkomsten. De gemeente is hierover met de sector in gesprek.

Omslagfoto (c) Ank Kumar/CC-BY-SA-3.0

Tags: , Last modified: 16 juni 2021
Sluiten