Nieuws

Afnemer vaarexamens verwacht topdrukte

De VAMEX, de organisatie die vaarexamens afneemt, raadt kandidaten aan om niet tot de zomer te wachten om het examen voor het vaarbewijs te doen. De VAMEX verwacht topdrukte in de lente- en zomerperiode, terwijl in de winter en het vroege voorjaar ruim voldoende plaats is.

15:18

De organisatie verwacht de helft van het aantal jaarlijkse cursisten in de maanden mei tot en met augustus. Inschrijven voor zogenoemde beeldschermexamens is mogelijk via www.vamex.nl met een termijn van drie maanden tot zeven dagen van te voren.

Het aantal mogelijkheden om examen te doen is verruimd. Nu kan men elke werkdag op een gewenst tijdstip en een gewenste locatie een beeldschermexamen doen. Op 7 januari 2008 is de vierde en laatste examenlocatie in Zwolle geopend en is het mogelijk om zowel daar als in Nieuwegein, Hoofddorp en Dordrecht de examens Vaarbewijs I, Vaarbewijs II, Vaarbewijs A aanvullend of Vaarbewijs Beperkt op beeldscherm af te leggen. Met ingang van die datum is elke locatie één keer in de vier weken op zaterdag open en is het dus mogelijk om op één van de locaties op zaterdag examen te doen. Kandidaten krijgen direct na het examen de uitslag mee naar huis samen met de aanvraagpapieren voor het Klein Vaarbewijspasje.

Voor kandidaten met leesproblemen bestaat nog steeds de mogelijkheid om een mondeling examen af te leggen. Voor de voorwaarden zie de website.

Marifoonexamens
De VAMEX wil ook in de toekomst de Marifoonexamens op dezelfde locaties afnemen. Onderhandelingen met het Agentschap Telecom zijn hierover nog gaande. Voorlopig wordt op 23 februari 2008 het examen voor het Basiscertificaat Marifonie schriftelijk afgenomen in Alkmaar, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Het Watersportverbond heeft, daar de invoering van het praktijkexamen door Agentschap Telecom voor het GMDSS examen wederom is vertraagd, een verzoek gehonoreerd gekregen om in 2008 op 23 februari en op 19 april een GMDSS examen (oude stijl, dus alleen theorie) te organiseren (meer informatie hierover is te vinden op www.watersportverbond.nl).

Het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) wordt op 19 april 2008 georganiseerd op dezelfde plaats als het GMDSS examen zodat kandidaten eventueel op deze dag beide examens kunnen afleggen.

Open dagen
Met name voor de opleiders, “oud” surveillanten en voorzitters zijn twee open dagen georganiseerd. Op zaterdag 19 januari 2008 is men tussen 14.00u en 17.00 u welkom op de locaties Nieuwegein en Hoofddorp en op zaterdag 26 januari 2008 zijn de locaties Dordrecht en Zwolle dezelfde tijd opengesteld. Men dient zich hiervoor aan te melden bij het examensecretariaat in Den Haag. Dat via een bericht aan info@vamex.nl.

 

Bron: Watersportverbond

Last modified: 25 januari 2008
Sluiten