Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Afmeerregeling Veerse Meer

13:17

De gemeenten Goes, Middelburg, Veere en Noord-Beveland en waterschap Scheldestromen gaan tijdens het weekend van Hemelvaart en Pinksteren gezamenlijk handhaven op de ‘24- uursregeling’ die geldt in het Veerse Meer. Tijdens het hoogseizoen wordt deze controle ook meegenomen in de uitgebreidere surveillance.

De 24-uursregeling 
Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken In het Veerse Meer zijn veel openbare ligplaatsen. Om ervoor te zorgen dat iedereen ergens kan afmeren en van de omgeving kan genieten, is de 24-uursregeling opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de betrokken gemeenten. Dit betekent dat recreanten met hun vaartuigen niet langer dan één etmaal achtereen op één plek gratis mogen blijven liggen. Binnen 24 uur moeten vaartuigen minstens 150 meter verplaatst worden naar een andere anker- of ligplaats.

Vorig jaar zijn er 88 vaartuigen gecontroleerd. Daarbij is 1 persoon geverbaliseerd. Handhaving is gewenst, omdat er jaarlijks recreanten zijn die gedurende een langere periode plekken bezet houden. Hierdoor krijgen anderen geen toegang tot bepaalde gebieden. De handhaving op deze regeling wordt ondersteund door de Gebruikersraad Veerse Meer, een vertegenwoordiging van onder andere watersportverenigingen, jachthavens en de Recron.

Acties
Gemeenten rondom het meer en het waterschap leveren buitengewoon opsporingsambtenaren voor de acties. Boten worden ingezet voor de controles van de eilandensteigers en auto’s worden ingezet voor de controles van de walsteigers. De medewerkers delen bij de controles een drietalige flyer uit om mensen te wijzen op het belang van de 24-uursregeling. Na 24 uur komen de handhavers terug in de hoop dat iedereen plaats heeft gemaakt voor een ander. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er geverbaliseerd.

Last modified: 8 mei 2013
Sluiten