Nieuws

Aanleg Maasvlakte 2 van start

Op 1 september zijn de werkzaamheden voor de aanleg van Maasvlakte 2 gestart, waardoor de bestaande situatie verandert. Om de nautische veiligheid in het aanloopgebied naar Rotterdam te kunnen blijven garanderen, worden in oktober 2008 een aantal maatregelen getroffen. Het werkgebied voor de aanleg van Maasvlakte 2 wordt voor alle scheepvaart afgezet. Daarnaast wordt de oversteekroute voor de kleine zeevaart verlegd. Deze maatregelen zijn aangekondigd via Berichten aan de Scheepvaart.

16:50

Markering werkgebied
Het werkgebied van de toekomstige landaanwinning wordt met lichtboeien gemarkeerd en is vanaf dat moment niet meer toegankelijk voor de zeevaart. Redenen hiervoor zijn de continue activiteiten van werkvaartuigen en het feit dat de zeebodem steeds hoger komt te liggen. Hierdoor is het gevaar aanwezig dat een vaartuig aan de grond zal lopen.

Gewijzigde oversteekroute
Door de aanleg van Maasvlakte 2 wordt de oversteekroute voor kleine zeevaart verlegd. De nieuwe route komt meer zeewaarts te liggen en wordt gemarkeerd met lichtboeien. Kleine zeevaart wordt dringend aangeraden voor het oversteken van de Maasmond deze nieuwe route te volgen. In het bericht aan de scheepvaart zijn aanbevelingen voor een veilige oversteek opgenomen, zoals het melden en uitluisteren op marifoonkanaal 3 van radarsector Maasmond.

Voor de aanleg van Maasvlakte 2 zullen hopperzuigers zand winnen in aangegeven zandwinlocaties in de nabijheid van Maas Centre. Kleine zeevaart kan het werkverkeer, de schepen die continu heen en weer varen tussen deze zandwinlocaties en Maasvlakte 2, in bovengenoemd gebied tegenkomen.

Inlichtingen
Kleine zeevaart wordt dringend aangeraden zich tijdig op de hoogte te stellen van de veranderingen in het bovengenoemde gebied. Dit kan door het raadplegen van de laatste editie van de zeekaart en de betreffende bekendmakingen aan de scheepvaart. Ook is via de website van het Havenbedrijf Rotterdam www.portofrotterdam.com informatie beschikbaar.

Inlichtingen over de gewijzigde omstandigheden en de verkeerssituatie kunnen worden ingewonnen bij Verkeerscentrale Hoek van Holland, de wachtchef verkeersafhandeling (telefoon 010 2522801 of marifoonkanaal 11).

Foto: ANP

Last modified: 16 september 2008
Sluiten