Actueel, Nieuws

Aalsmeerderbrug later klaar dan gepland

07:57

Aalsmeerderbrug (c) HP Burger

Het onderhoud aan de Aalsmeerderbrug is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving later afgerond dan gepland. De provincie wil de aangepaste planning graag onder uw aandacht brengen.

Verborgen gebreken

AalsmeerderbrugTijdens de werkzaamheden aan de smalle brug heeft aannemer Ooms verborgen gebreken geconstateerd. De kwaliteit van het staal van een aantal onderdelen van de smalle brug is slechter dan uit voorbereidend onderzoek was gebleken. De aannemer herstelt de gebreken in oktober en november 2014. Het gaat onder meer om laswerkzaamheden aan de klep en de onderzijde van de brug.

De laswerkzaamheden kan de aannemer alleen uitvoeren met de klep van de brug in horizontale stand, waarbij vanaf pontons op het water gewerkt wordt. Dit betekent dat de vaarweg dan gestremd is. Voor het wegverkeer blijft de stremming van de smalle brug van kracht. De smalle brug kan pas in gebruik genomen worden als alle werkzaamheden gereed zijn.

Planning 

Van 11 oktober tot 23 oktober 2014 ligt het werk aan de Aalsmeerderbrug stil. Van 24 oktober tot 15 november 2014 wordt het werk aan de brug voortgezet en afgemaakt. Er is gekozen om de werkzaamheden eind oktober/november af te ronden om de recreatievaart zo min mogelijk te hinderen.

Beperkte doorvaart

Tussen 3 en 15 november 2014 geldt een beperkte doorvaart voor de scheepvaart. De vaarweg is gestremd, maar de aannemer maakt de vaarweg enkele malen per dag vrij om doorvaart te verlenen aan de scheepvaart.

Doorvaarttijden maandag tot en met vrijdag:

05.00 – 06.30 uur

12.00 – 12.30 uur

21.00 – 23.00 uur

Op aanvraag voor 07.00 uur: 09.00 – 9.30 uur

Op zaterdagen gelden de reguliere bedieningstijden voor de Aalsmeerderbrug tussen 06.00-19.00 uur. Op zondagen wordt de brug niet bediend.

Informatie

Voor meer informatie over het onderhoud aan de Aalsmeerderbrug kunt u terecht op de website van de provincie Noord-Holland.

 

Foto: H.P.Burger

Last modified: 15 oktober 2014
Sluiten