Nieuws

120 miljoen gevraagd, 33 beschikbaar

Het is druk op de Waddenzee. In ieder geval voor wat betreft het aanvragen van subsidies.

17:03

Vorig jaar begon het Waddenfonds met het verdelen van subsidies. In twintig jaar heeft het fonds 800 miljoen euro beschikbaar voor projecten op ecologisch en economisch gebied. Vorig jaar werd 40,5 miljoen verdeeld onder negentien projecten, onder andere aan een Waddenzeeschool, het ecologisch herstel van verschillende kwelders in het gebied en een bezoekerscentrum op Schiermonnikoog.

Hoewel er ook dit jaar veel aanvragen zijn voor subsidie, 77 in totaal, is dat al een stuk minder dan de 106 van vorig jaar. Toch bedragen de totale investeringen van de ingediende projecten een forse 180 miljoen euro, waarvan 120 miljoen uit het potje van het Waddenfonds zou moeten komen. In totaal is er deze ronde 33 miljoen te verdelen.

Het zal dus nog een hele klus worden om te bepalen welke projecten daadwerkelijk subsidie zullen ontvangen. De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV, de uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds, zal de eerste beoordeling van de aanvragen doen. De kwalitatieve beoordeling zal vervolgens gedaan worden door de Adviescommissie Waddenfonds, waarna minister Cramer van VROM in mei 2009 bekend zal maken welke aanvragen zijn goedgekeurd.


Foto: ANP

Last modified: 21 oktober 2008
Sluiten