Zeemanschap

Pech onderweg: bij wie moet je zijn?

12:00

Dit artikel bevat een lijst met telefoonnummers. Aan het eind van dit artikel staat een link naar de PDF met deze lijst. Je mag deze PDF gratis downloaden en/of printen.

Per 17 augustus 2020 is er een en ander veranderd rondom pechhulp bij niet-spoedeisende situaties. Watersporters zijn sindsdien namelijk zélf verantwoordelijk om bij deze gevallen hulp te regelen. Onderstaand lees je hoe je bij welke soort pech moet handelen. Ook vind je een lijstje met telefoonnummers van maritieme hulpverleners dat je kunt opslaan en/of uitprinten en in de kaartentafel kunt leggen. Alvast voor het geval je onderweg geen internetverbinding hebt.

De nieuwe werkwijze is voortgekomen uit het overleg tussen Ministerie van Infrastructuur en maritieme hulpverleners (bergers), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de KNRM alarmeerde. Vanaf nu zit dat anders. De vergelijking met de situatie op de weg wordt gemaakt; bij autopech, bel je de wegenwacht en niet 112.

Bij gevaar of twijfel

Er wordt gesproken over niet-spoedeisende situaties als de omstandigheden niet zorgen voor acuut gevaar voor mens, dier of natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan motorpech of als er een sleepje naar de haven nodig is. Bij twijfel of bij gevaar dien je altijd de Kustwacht te alarmeren via 0900 – 0111 of VHF-kanaal 16.

De Kustwacht bepaalt of de hulpvraag spoedeisend (Search And Rescue) is. Is dat het niet, dan wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. De Kustwacht kan ook, indien je hier toestemming voor geeft, je contactgegevens doorgeven aan een hulpverlener.
Wat je ook kunt doen, is de KNRM benaderen. De hulpvrager moet zelf de KNRM bellen of via de KNRM Helpt-app assistentie aanvragen. In dergelijke gevallen maakt de KNRM afspraken over het tijdstip en de aard van de hulpverlening, zodat de KNRM vrijwilligers enige keuze hebben in het tijdstip van vertrekken.

De kosten

Eerder scheven we een artikel over een rechtszaak waarbij sprake was van professionele hulpverlening, waarbij een berger een gehuurd zeiljacht heeft losgetrokken. De berger bracht 2250 euro in rekening, maar de schipper van het gehuurde jacht achtte 250 euro redelijk. In dit specifieke geval heeft de rechter bepaald dat een hulploon van 350 euro redelijk was. De hoogte van het door bergers gevraagde bedrag vormt al jaren een discussie. De gevallen waarbij het bedrag acceptabel is, komen uiteraard minder vaak naar voren dan gevallen waarover een meningsverschil ontstaat. Daardoor kan onterecht het beeld ontstaan dat bergers altíjd een te hoog bedrag rekenen. Een grote verzekeraar heeft eerder aan Zeilen laten weten dat de door bergers gevraagde bedragen nooit voor veel problemen zorgden en dat in twijfelgevallen altijd een redelijk bedrag overeen werd gekomen.

Lijst telefoonnummers van maritieme hulpverleners per regio:

IJsselmeer

Algemene Maritieme Reddingsdienst Nederland – 085-0655358 – Gehele regio
Boothulp IJsselmeer – 06-41596086 / 06-51284153 – IJsselmeer Noord/Midden: Makkum, Workum, Stavoren, Vrouwenzand, Lemmer, Enkhuizen, Medemblik, Andijk en Den Oever Binnen
HEBO Maritiemservice B.V. – 06-65070663 / 038-3868180 – Gehele regio
Heijsman Scheepsbouw & Reparatie – 06-16104497 – Gehele regio
KNRM – 0592-390451 / KNRM Helpt app – Gehele regio
Lima Delta B.V. – 06-27906569 – IJsselmeer Midden: Enkhuizen, Andijk, Medemblik, Stavoren, Lemmer, Urk, Vrouwezand, Steilebank
Noordwaard Sleepbedrijf & Maritieme Dienstverlening – 06-29412986 – Makkum tot Kornwerderzand
Post Workboats – 06-55824872 – IJsselmeer Zuid
Sleepbedrijf Bootsma BV – 06-50666867 – Makkum tot Den Oever, Stavoren
Sleepdienst Delhaas – 06-25342802 / 06-24198825 – Noordelijk IJsselmeergebied; Makkum, Friesche Kust tot Stavoren, Kornwerderzand, Afsluitdijk, Den Oever

Markermeer/Randmeren

Algemene Maritieme Reddingsdienst Nederland – 085-0655358 – Gehele regio
HEBO Maritiemservice B.V. – 06-65070663 / 038-3868180 – Gehele regio
KNRM – 0592-390451 / KNRM Helpt app – Gehele regio
Kroezen Scheepstechniek Ketelhaven – 06-42951154 – Ketelmeer, Vossemeer, Zwarte Water, Randmeren, IJssel
Lima Delta B.V. – 06-27906569 – Gehele regio
Post Workboats – 06-55824872 – Ketelmeer, Vossemeer/Zwartewater (i.s.m. Kroezen Scheepstechniek)
SIKA Dienstverlening – 06-11618868 – Markermeer zuidzijde t/m Harderwijk
Waterhulpdienst – 06-55924401 / 035-5253604 – IJmeer, Markermeer, Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw

Noordzee

HEBO Maritiemservice B.V. – 06-65070663 / 038-3868180 – Ten zuiden van IJmuiden
KNRM – 0592-390451 / KNRM Helpt app – Gehele regio
Multraship Salvage B.V. – 011-5645000 – Gehele regio
TacSupport – 06-23976673 / 0251-340007 – Noordzeegebied tussen Noordwijk en Egmond aan Zee

Waddenzee en aangrenzende Noordzee

Bos Marine Services – 06-15088940 / 0519-349422 – Waddenzee vanaf Holwerd tot Eemshaven, Noordzee vanaf Ameland tot en met Borkum, Lauwersmeer, Dokkumerdiep en Reitdiep
Bruuzer Marine Service – 06-20031474 – Waddenzee, Noordzee rondom Texel
KNRM – 0592-390451 / KNRM Helpt app – Gehele regio
Rederij Noordgat – 06-53105466 / 06-51284153 / 056-2443044 – Terschelling, Vlieland, Harlingen, Kornwerderzand, Texel, Den Oever en Den Helder
Sleepbedrijf Bootsma BV – 06-50666867 – Harlingen tot Breezanddijk
Sleepdienst Delhaas – 06-25342802 / 06-24198825 – Nabij sluizen Kornwerderzand
Ubels Offshore – 06-21857498 / 06-50505101 – Eems tot Dollard, Waddengebied van De Lauwers t/m deel Duitse wadden
Veltman Marine Service – 06-20620933 – Wantij Terschelling (oostzijde Oosterom), Ameland, Schiermonnikoog, Lauwersoog en Noordzee boven midden Terschelling tot en met Westereems/Huibertgat

Zeeuwse stromen / Wester- en Oosterschelde

Bergingsbedrijf Van den Berge – 06-53808213 – Gehele regio
KNRM -0592-390451 / KNRM Helpt app – Gehele regio
MRD Marinesupport B.V. – 06-53642132 / 06-11845672 -Grevelingenmeer
Multraship Salvage B.V.-  011-5645000 – Gehele regio
Polderman Berging B.V. – 06-30756551 / 0113 – 381550 – Westerschelde, Oosterschelde

Zuid-Hollandse stromen

Algemene Maritieme Reddingsdienst Nederland – 085-0655358 – Brabantse en Dortse Biesbosch, Oude Maas, Nieuwe Maas, Hollands Diep tot Haringvlietbrug, De Noord, Beneden Merwede, Boven Merwede, Nieuwe Merwede, Dortse Kil
Bergingsbedrijf Van den Berge – 06-53808213 – Gehele regio
BST Dintelsas – 0167-523 288 – Hollandsdiep, rondom complex Volkeraksluizen , Zoommeer/Volkerak, Zuid Vlije en Schelde Rijnverbinding tot en met de Kreekraksluizen. i.s.m. andere hulpverleners: het Hollandsdiep, Haringvliet (oostzijde), Grevelingen en Oosterschelde (oostzijde) doen wij in samenwerking met andere hulpverleners.
HEBO Maritiemservice – B.V. – 06-65070663 / 038-3868180 – Gehele regio
KNRM – 0592-390451 / KNRM Helpt app –  Gehele regio
MRD Marinesupport B.V. – 06-53642132 / 06-11845672 – Haringvliet
Multraship Salvage B.V. – 0115 – 645000 – Gehele regio
Tender & Marine Service – 06-24921763 – Hollandsdiep, Haringvliet, Oude Maas, Dordse Kil, Biesbosch, randwateren rondom Rotterdam

Klik hier voor de lijst in PDF

Omslagfoto: © Defensie/CC BY-SA 1.0

Tags: Last modified: 16 april 2021
Sluiten