Zeemanschap

Kicking Strap

22:52

Giekneerhouder (NL), Boomvang (VS)

De kicking strap, boomvang of giekneerhouder bestaat uit een takel of hydraulische zuiger die de verticale positie van de giek – en daarmee de vorm van het zeil – controleert. De Engelse term komt uit de paardensport. De kicking strap is een leren band in het tuig van een ingespannen paard dat achteruit trappen verhindert. Wie wel eens een giek omhoog heeft zien slaan in een ongewilde gijp, zal de parallellie begrijpen.

Normaal gesproken loopt de giekneerhouder van de voet van de mast tot een punt op een derde van de giek. Gezien de grote krachten in het zeil tijdens de vaart is op een jacht een flinke takel nodig om de giek omlaag te trekken en zo de twist in de top van het zeil te beperken. Een dubbele jol, een derdehandtakel of zelfs een vierlopertje met een klemkikker zoals op veel seriejachten wordt toegepast, is op een jacht boven de dertig voet ten ene male onvoldoende. Het halend part zal dan zeker nog via een stopper op een lier moeten kunnen worden gezet. Nog beter is een gefixeerde giekneerhouder, die ook functioneert als giekophouder als het zeil gestreken is.

De giekneerhouder controleert de spanning op het achterlijk van het zeil. Het aantrekken van de giekneerhouder voorkomt op ruimere koersen het uitwaaien van de top van het zeil (de twist).

Scherp aan de wind controleert de schoot de spanning op het achterlijk en is het aantrekken van de giekneerhouder niet nodig. Maar zodra de horizontale hoek van de giek buiten het bereik gaat vallen van het schootblok op de overloop, neemt de giekneerhouder die functie over. Sommige kleine jachten hebben geen grootschootoverloop. Dat is op zich niet verkeerd, mits er een heel goede giekneerhouder is gemonteerd. En daar schort het vaak aan.

Last modified: 6 mei 2021
Sluiten