Zeemanschap

Kenteken moet weesboten voorkomen

19:00

Komt er in de toekomst een database voor boten? Als het aan HISWA-RECRON – brancheorganisatie voor watersport en recreatie – wel. Om te weten te komen waarom deze organisatie hiervoor pleit, zochten we contact met Jeroen van den Heuvel van HISWA-RECRON.

Wat houdt die vaartuigregistratie in?
“In de database kunnen pleziervaartuigen worden geregistreerd,” zegt Jeroen. “Sinds 1995 streven we al naar zo’n vaartuigregistratie. Dit omdat het een aantal voordelen in het kader van die ‘weesboten’ biedt. Als de meeste boten een soort kenteken hebben, vallen de exemplaren zonder kentekens veel sneller op. Als er nu een boot wordt gevonden die buiten gebruik is, wordt daarover een bericht gepubliceerd. Dat boot X z’n eigenaar zoekt. Maar daar komt vaak genoeg geen respons op.”

Hoe kunnen boten bijvoorbeeld wees worden?
“Het gebeurt bijvoorbeeld dat iemand simpelweg een boot achterlaat en nooit meer verschijnt. Of iemand een boot na een sterfgeval erft, maar dat diegene dat zelf niet weet. Dat is vervelend omdat aan het hebben van een boot natuurlijk bepaalde verplichtingen kleven. Als de database aan het bevolkingsregister is gekoppeld, kan dat beter worden opgelost.”

Jeroen van den Heuvel van HISWA-RECRON. De tekst loopt door onder de foto.

Hoe lost zo’n database dat op?
“Als boten voorzien worden van een soort kenteken of een nummer, en dat wordt geregistreerd, dan is het een feit dat er iemand verantwoordelijk voor is. Dat is hetzelfde met een auto, want het kentekenbewijs bevestigt dat je de houder bent. Als er dus formeel een naam van iemand aan de boot hangt, wordt het makkelijker. Als een schipper nu vertrekt en niemand ziet het, dan is de houder heel lastig of niet te achterhalen.”

Verwacht u dat er steeds meer weesboten bijkomen?
“Voor een onderzoek naar het aantal sloopboten heeft Waterrecreatie Advies havens en watereigenaren aangeschreven. Die moesten een indicatie geven hoeveel verlaten boten er in hun gebied liggen en hoeveel exemplaren ze op korte termijn verwachten. Op basis daarvan is een berekening gemaakt en daaruit komt dat het aantal verlaten boten in vijftien jaar naar 75.000 stijgt. Dat houdt in dat er dus heel veel (polyester) afval vrijkomt.”

Wordt ergens al zo’n soort registratie gebruikt?
“Een voorbeeld: in Amsterdam zijn boten voorzien van een tag die de grootte heeft van een dik bankpasje. Op boten die ergens liggen en die niet geregistreerd zijn, wordt een sticker geplakt. Dan heb je nog twee weken om hem weg te halen en anders wordt ie naar het depot gebracht. Later zal hij worden gesloopt (op kosten van de gemeenschap) of hij wordt geveild.”

Welke voordelen zijn er voor de booteigenaren?
“De vaartuigregistratie kent nog meer voordelen. Bijvoorbeeld dat erin verklaard kan worden dat de btw in het verleden ooit is betaald. Dat kan bijvoorbeeld worden aangegeven met een vinkje in het systeem. Dit soort opties zijn fijn voor de watersporters die hun zaken keurig voor elkaar hebben. Zij zijn gebaat bij zo’n houderschapsbewijs. Een ander voordeel is dat het voor criminelen lastiger wordt om binnen de watersportsector kwaad te doen. Het lost natuurlijk niet alles op, maar wel gedeeltelijk. Des te meer er wordt dichtgetimmerd, des te beter het is. Als we kijken naar iedereen die het goed doet, dat is 100% als je het afrondt, daar moet dus geen smet op komen.”

Tags: Last modified: 15 juli 2021
Sluiten