Navigatie

Een toekomst zonder satellieten

Is de teloorgang van traditionele navigatie wel zo verstandig?

11:03

Navigatie zonder moderne technologie

Zeezeilster Eef Willems heeft een voorliefde voor zeilen op de meest afgelegen plekken ter wereld, en met name de Antarctische wateren. In Zeilen 02/2020 vertelt ze waarom precies die plek haar zo trekt. Maar wat Eef vooral drijft is de wil om te kunnen navigeren zonder afhankelijk te zijn van moderne technologie. Zélf bepalen waar je bent en waar je naartoe wilt in plaats van het simpelweg aflezen van een schermpje.

Eef verzorgt de rubriek Zeevaartkundig vraagstuk in Zeilen. In editie 10/2022 vraagt ze zich af of moderne technologieën en gps het ‘analoog’ navigeren gaat verdringen.


Niet zo heel lang geleden was navigatie een vak. Kapiteins en stuurlieden waren vaklui met een gedegen opleiding en veel ervaring. De veiligheid van schip, opvarenden en lading hing van hen af. Inmiddels lijkt navigatie meer een computerspelletje. Dankzij gps laat de elektronische kaart exact zien waar je bent. Toch is Navigatie op de Enkhuizer Zeevaartschool in aantal lesuren nog steeds het grootste vak. Waarom?

Een enkele keer wordt het me gevraagd tijdens de lessen Navigatie. “Waarom moeten we dit leren, we hebben toch gps?” Verrassend vind ik dat: je komt toch naar de Zeevaartschool omdat je een vak wilt leren? Dat een gps kan uitvallen is nauwelijks een argument, er is altijd wel ergens een reserve… Een ander argument is dat de gps niet elke referentie-ellipsoïde kent.

Ik illustreer dat met een foto van de kust van Labrador of van Groenland, waar gps en kaart makkelijk 3,5 mijl uit elkaar lopen. De track loopt over het eiland heen, toch viel het anker in het baaitje aan de zuidoostzijde. Heb je de ambitie naar minder in kaart gebrachte gebieden te gaan, zorg dan vooral dat je niet afhankelijk bent van de gps. Maar sowieso is een van de basisregels voor veilige navigatie dat je altijd minimaal twee systemen naast elkaar gebruikt. Dus nooit alleen de gps, maar altijd ook een ander systeem ernaast. Blijft natuurlijk het argument dat je toch een vakman/-vrouw wilt zijn. Dit alles nog los van de voldoening als je zélf je positie bepaald hebt.

Oostkust van Baffineiland (Canada). De track loopt over het eiland heen.

Of is er nóg een argument?

We leven in het fossiele tijdperk. Honderden miljoenen jaren geleden zijn fossiele brandstoffen gevormd en in 200 jaar jagen we deze geconcentreerde energie erdoor. Dat die energie eindig is, is bekend. Daarvoor behoeft het vak Zeilvaart geen betoog. Zoals we ook vóór het fossiele tijdperk de oceanen bevoeren op windenergie, zo zullen we dat blijven doen, met langsgetuigde én dwarsgetuigde zeilschepen.

En satellieten?

In de toekomst zal men moeten kiezen waaraan de beschikbare energie besteed wordt. Elementaire zaken krijgen voorrang, luxe valt weg. Duizenden jaren kon de mensheid zonder vliegtuig, auto, elektrische fiets, koelkast, magnetron, tv, laptop, smartphone, robotgrasmaaimachine, plastic en satellieten. En dat kunnen we weer. Maar dan zou het wel heel handig zijn als oude wielen niet opnieuw uitgevonden hoeven worden, als oude kennis behouden is: ploegen en zaaien met paardenkracht, pottenbakken, zeismaaien en navigeren zonder elektronica. En dat kan. Maar alleen als we de vakkennis blijven overdragen, als we het in de praktijk blijven toepassen, als we de huidige luxe gebruiken maar er niet afhankelijk van worden.

Afgelopen week las ik in de Zeepost dat de British Admiralty gaat stoppen met het drukken van papieren kaarten. Argument is dat het bijwerken van de digitale kaarten onmiddellijk kan, waardoor de veiligheid op zee vergroot wordt. Maar wat blijft er over van die veiligheid als het systeem afhankelijk is van elektriciteit en satellieten? Een groot deel van de lessen in de Kleine Zeilvaart (eerste jaar EZS) gaat over het bepalen van de positie aan de hand van peilingen.

Peilingen neem je over van een kompas of pelorus, je verbetert de kompaspeiling tot een ware peiling die je vervolgens in de kaart zet. Heel makkelijk in een papieren kaart, knap onhandig in een elektronische kaart. Gevolg zal zijn dat er nóg minder peilingen genomen gaan worden, nog minder ervaring opgedaan wordt in het bepalen van de positie zonder gps en dat er nog minder ervaren zeelieden zullen zijn die het vak straks kunnen overdragen aan de volgende generatie. En zo kan er een vak verloren gaan. Laat het niet gebeuren!

Een pelorus als peilinstrument.

Tekst en beeld: Eef Willems

Hoe kijk jij daar als lezer tegenaan? Navigeer je nog ‘analoog’ of hebben kaart en sextant plaats gemaakt voor elektronische kaarten en gps? Of heb je een ander (navigatie)vraagstuk of suggestie waarover je graag meer zou willen weten? Laat het ons weten als reactie op dit bericht of via info@zeilen.nl. Wellicht kan Eef je helpen.

Tags: Last modified: 19 oktober 2022
Sluiten