Motor

Storingsdiagnose – temperatuur van de motor loopt op

08:39

In een vijfdelige serie behandelen we iedere zondag een storingsprobleem. In dit derde deel van de storingsdiagnose behandelen we het snel oplopen van de temperatuur van de motor.

Storingsdiagnose

De motor start, maar de temperatuur loopt snel op.

Dit duidt op een koelprobleem dat op verschillende manieren kan worden veroorzaakt, maar vrijwel altijd het gevolg is van een onvoldoende of zelfs volledig geblokkeerde koelwaterstroom. Begin daarom altijd met controle van de waterstoom uit de uitlaat. Vind je, met dit schema in de hand, de oorzaak niet, raadpleeg dan een specialist.


Belangrijk:

  • Dreigt de meter in het rood te lopen of gaat het alarm af, stop dan de motor onmiddellijk om grote schade te voorkomen!
  • Indien je boot voorzien is van een gesloten koelsysteem: verwijder nooit de afsluitdop als de motor heet is, vanwege de kans op ernstige brandwonden!

Oplossingen

Oorzaak 1 Er pruttelt geen water uit de uitlaat. Staat de uitlaatafsluiter open?
Oplossing Controleer of de uitlaatafsluiter, voor zover aanwezig, nog gesloten is. Zo ja, open deze. Bedenk dat de koelwaterpomp door drooglopen kan zijn beschadigd. Start de motor opnieuw en controleer de watercirculatie.

 

Tip: Het zal niet de eerste keer zijn dat na een behandeling van het onderwaterschip de afsluiters nog zijn dichtgeplakt. Controleer ze.

Oorzaak 2 De wierpot kan verstopt zijn.
Oplossing Reinig hem en controleer de watercirculatie opnieuw.
Oorzaak 3 Mogelijk slipt de V-snaar
Oplossing Breng de V-snaar op spanning of vernieuw dit onderdeel. Controleer de watercirculatie.
Oorzaak 4 De koelwaterpomp kan defect zijn.
Oplossing Demonteer het pomphuis en controleer de impeller. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de watercirculatie op niveau blijft en is aan natuurlijke slijtage onderhevig. Het eventuele drooglopen van de waterpomp is funest.
Is de impeller versleten, vervang hem dan. Een relatief eenvoudig klusje. Doe een nieuwe startpoging en controleer de watercirculatie. Tip: Voorkom problemen en laat voorafgaande aan de winterstop of gelijktijdig met het vaarklaar maken een nieuwe impeller monteren.
 
Oorzaak 5 Er kan een probleem zijn met de koelslangen.
Oplossing De verschillende slangen in het koelsysteem kunnen broos worden, met lekkage tot gevolg. Controleer ze en vervang ze waar nodig.
Ondeugdelijke slangenklemmen kunnen onderdeel zijn van het probleem. Controleer en vervang ook die waar nodig.

Tekst: Alfred Boer, Jan Verschuur en Hennie ten Dam

Foto: Volvo Penta

 

 

 

Tags: Last modified: 19 maart 2021
Sluiten