Gadgets

Harnas vervangt bootmanstoeltje

07:18

Het gebruik van een veiligheidsharnas is een nieuw alternatief voor het bootmanstoeltje bij het inspecteren van de mast op een boot. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) ging akkoord met het door HISWA Vereniging opgestelde protocol waarin een veiligheidsharnas het bootmanstoeltje vervangt.

Onveilig

Uit recente controles bleek dat veel watersportbedrijven gebruik maakten van enkel een bootmansstoeltje. Dit is echter vanuit arbo-wetgeving in Nederland verboden. Het ‘stoeltje’ aan een vallijn in de mast is gevaarlijk. Niet alleen is de kwaliteit van de vallijn niet te controleren, ook is de kwaliteit van het bootmanstoeltje onvoldoende. Bij plotselinge bewegingen van de werknemer in het stoeltje of als hij buiten bewustzijn raakt, is het valgevaar uit het stoeltje onaanvaardbaar groot.

Harnas

HISWA zocht naar een passend alternatief: een veiligheidsharnas. Dergelijke harnassen zijn ook gangbaar in de bergklimsport. Het valgevaar uit een harnas is veel kleiner dan bij een bootmanstoeltje. Tevens is het gebruik van het harnas verbonden aan een veilig gebruik. Een gecertificeerde hijslijn moet worden ingeschoren en een tweede borglijn (vallijn) wordt vooraf op spanning gezet op de hijslier. Volgens HISWA zijn de bij HISWA aangesloten tuigers zeer gelukkig met deze uitkomst, omdat mastcontrole met een harnas goed uitvoerbaar is.

Inspectie van tuigage

HISWA ontwikkelt verder een controlelijst voor tuigage, waarin staat met welke intervallen een tuigage geïnspecteerd moet worden. De inspectie-intervallen zijn afhankelijk van het type vaartuig, het vaargebied en van het gebruik. De tuigagecontrolelijst bevat criteria voor een deugdelijke tuigage, het gebruik gebeurt door getrainde deskundigen. De lijst is binnenkort beschikbaar.

Tags: Last modified: 22 april 2021
Sluiten