Nieuws

Zowel ORC Club als IRC in 2008

Op 29 november hebben, met een meerderheid van driekwart van de stemmen, de meetbriefhouders van de wedstrijdzeilende handicapklassen ORC Club en IRC van kajuitboten bij de door de Noordzee Club georganiseerde meetbriefhoudersvergadering besloten dat er in 2008 nog steeds twee meetsystemen gehanteerd zullen worden. Echter niet in dezelfde vorm als in 2007.

10:15

Het hanteren van zowel ORC Club als IRC wordt in 2008 geprolongeerd, waarbij IRC vooral bedoeld is voor de topteams, de semi-professionele amateurs. De huidige vijf ORC Club klassen blijven in principe zoals ze zijn. De IRC echter wordt ingedeeld in twee klassen met als grens tussen de klassen een GPH van ongeveer 610 sec/mijl, dezelfde als tussen ORC Club 1 en 2. Veel kritiek van de meetbriefhouders kwam er over het experiment met het zogenaamde ‘dubbelscoren’, het inschrijven onder beide handicapsystemen. Daarom is besloten dit in 2008 niet meer te doen. Eigenaren moeten vóór de wedstrijd kiezen onder welk handicapsysteem ze inschrijven. Het Nederlands Kampioenschap wordt gedeeltelijk onder IRC en ORC Club verzeild. De klassen 1 en 2 verzeilen een IRC-kampioenschap, de overige klassen een ORC Club kampioenschap.  Ab Pasman, interim voorzitter van de Noordzee Club in reactie op de keuze van de meetbriefhouders: ‘de gekozen koers is de best haalbare oplossing die enerzijds de topteams de mogelijkheid tot internationale aansluiting biedt, terwijl anderzijds de grote groep van recreatieve wedstrijdzeilers kan blijven varen in het systeem waar ze aan gewend zijn. Maar eigenlijk wil iedereen één systeem. Echter bij de vraag naar welk systeem staken de stemmen. Internationaal moet er vroeger of later (liever vroeger) een oplossing komen’.

Watersportverbond
Het bij de vergadering aanwezige Watersportverbond liet bij monde van Rob Franken weten dat het verbond de laatste twee jaar flink heeft gereorganiseerd en nu met een kleine groep mensen de belangen voor de wedstrijdzeilers behartigt. In het verleden waren de activiteiten verdeeld over veel verschillende functionarissen. Concrete stimuleringsmaatregelen voor de wedstrijdzeilers in de handicapklassen zijn er echter nog niet uitgewerkt. Vanuit de meetbriefhouders kwam de vraag waar de afdrachten uit de reclamecertificaten voor worden aangewend. Franken gaf aan dat deze afdrachten nu nog in de algemene middelen van het verbond vloeien, maar dat dit in 2008 wellicht wordt herzien en die geldstroom rechtstreeks wordt aangewend voor stimulering van de wedstrijdzeilerij in de handicapklassen. 

Internationale belangen
Bij de evaluatie van het afgelopen seizoen, toen in alle klassen zowel IRC als ORC gevaren kon worden en het ONK Zeezeilen onder ORC club handicap werd verzeild, werd duidelijk dat de meetbriefhouders het ‘zinloos, verwarrend en te ingewikkeld’ vonden om met een dubbele meetbrief te varen en in twee klassen te scoren. Dit zou pleiten voor het hanteren van één handicapsysteem in Nederland. Echter zijn er ook Nederlandse boten die internationaal varen en daarmee belang hebben bij een op IRC-rating geoptimaliseerde boot omdat bij buitenlandse wedstrijden onder IRC wordt gezeild. Een keuze voor ORC Club zou Nederland isoleren in de internationale velden. Omdat vooral in de klassen 1 en 2 ook internationaal wordt gevaren, is er daarom voor gekozen om die klassen de mogelijkheid te bieden voor het wedstrijdzeilen onder beide handicapsystemen. Het Watersportverbond zal vanaf 1 januari 2008 het IRC systeem ondersteunen. Ook is bij de vergadering het handicapsysteem ORC International besproken, dat grofweg hetzelfde wordt berekend als het oude IMS systeem. Nederlandse schippers die een meetbrief willen voor ORC International, kunnen deze bij het Watersportverbond aanvragen.

Commodores’ Cup
Dé internationale wedstrijd voor landenteams is de Commodores’ Cup. Elk land mag vier teams, bestaande uit drie boten per team, afvaardigen om de strijd aan te gaan om deze prestigieuze  Cup. Een tweetal teams heeft al aan de Noordzee Club laten weten de mogelijkheden te onderzoeken voor deelname aan de Commodores’ Cup. Dat zou kunnen betekenen dat Nederland met twee of drie teams vertegenwoordigd is bij de wedstrijden.

Meten is weten
Tijdens de vergadering spraken de meetbriefhouders hun zorgen uit over de actualiteit en correctheid van zowel de IRC als de ORC meetbrieven en pleiten voor een strengere en meer waterdichte controle op de juistheid van beide meetbrieven om eerlijke uitslagen te krijgen.

Binnenkort vindt u op www.noordzeeclub.nl een nadere toelichting op de handicapsystemen alsook de wijzigingen voor 2008 in de handicapberekening voor ORC Club en IRC.

Over de Noordzee Club
De in 1946 opgerichte Noordzee Club (NZC) heeft een tweeledige functie. Tot het begin van deze eeuw zette de NZC zich exclusief in om het zeilen op zee te bevorderen, maar sinds 2002 is de NZC tevens de door het Watersportverbond erkende Klassenorganisatie van de scherpe kajuitzeiljachten. Naast de organisatie van het Open Nederlands Kampioenschap Zeezeilen, de ondersteuning van wedstrijdcomités van wedstrijden met gemeten jachten,  en de samenstelling van de wedstrijdkalender voor gemeten jachten, beheert de NZC ook de in Nederland gehanteerde handicapsystemen ORC Club en IRC. De NZC voert de taken uit die voorheen door de commissie scherpe kajuitzeiljachten (SKJ) van het Watersportverbond werden uitgevoerd. Hierdoor kunnen meetbriefhouders direct invloed uitoefenen op voor hun van belang zijnde technische zaken rond het zeilen in de gemeten klassen, zoals het handicapsysteem en de klassengrenzen. De NZC is hiermee hét forum voor de wedstrijdzeilers in de handicapklassen. Er zijn in Nederland een krappe 1500 jachten met een geldige ORC Club meetbrief en zijn er circa 150 IRC meetbriefhouders.

(Tekst: Caroline Steilberg, Foto: Leo Eggink / ijspegel.com)

Last modified: 3 december 2007
Sluiten