Nieuws

Zorgen over recreatievaart

De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) is bezorgd over de knelpunten op de Nederlandse vaarwegen. In een symposium tijdens de Hiswa vroeg de stichting aandacht voor de problemen.

09:17

Met ingang van vorig jaar hebben de provincies de taak gekregen om de recreatievaarwegen vrij te maken van knelpunten. Dit meerjarenplan blijkt echter minder voorspoedig te verlopen dan verwacht. De SRN trekt aan de bel, want in dit tempo is de deadline van 2013 niet haalbaar.

In opdracht van de overheid en de watersportsector zet de SRN zich in om de knelpunten op te lossen. Denk daarbij aan ontoereikende bruggen en sluizen op vaarroutes, die niet meer bevaarbaar zijn. Naast aquaducten en sluizen wil de SRN ook oude kanalen weer bevaarbaar maken. De vaarweg van Erica naar Ter Apel is volgens de stichting een goed voorbeeld.

De SRN is een samenwerking tussen ANWB, Watersportverbond, HISWA Vereniging, VNG, Unie van Waterschappen, het rijk en provincies.
Op de (overigens gedateerde) website van de SRN is wat summiere informatie te vinden.

Foto: Rijkswaterstaat

Last modified: 7 maart 2008
Sluiten