Nieuws

Zeilen inventariseert stormschade

Vanuit het hele land bereiken ons berichten over de schade die de storm van donderdag heeft aangericht. Uitgerolde en stukgeklapperde rolzeilen, schade aan rompen door schavielen of zelfs losgeslagen en van de bok gewaaide boten.
Zeilen wil graag van u weten welke schade uw boot heeft opgelopen gedurende de storm. Niet alleen om een beeld te krijgen van de omvang het drama, maar ook om zicht te krijgen op de juridische afhandeling en lessen te trekken voor de toekomst. In een van de komende nummers van Zeilen komen we dan op dit onderwerp terug.

16:12

Vanuit het hele land bereiken ons berichten over de schade die de storm van donderdag heeft aangericht. Uitgerolde en stukgeklapperde rolzeilen, schade aan rompen door schavielen of zelfs losgeslagen en van de bok gewaaide boten.

Zeilen
wil graag van u weten welke schade uw boot heeft opgelopen gedurende de storm. Niet alleen om een beeld te krijgen van de omvang het drama, maar ook om zicht te krijgen op de juridische afhandeling en lessen te trekken voor de toekomst. In een van de komende nummers van Zeilen komen we dan op dit onderwerp terug.


E-mail
Stuur een e-mail naar de redactie waarin u de omvang van de schade aan uw boot en de vermoedelijke oorzaak beschrijft en hoe volgens u de juridische aansprakelijkheid is geregeld. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Hebt u foto’s van de schade, dan ontvangen we die graag. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven of gepubliceerd.


Contact: info@zeilen.nl

Last modified: 19 januari 2007
Sluiten