Nieuws

Wijziging nautische situatie Maasmond

De recreatievaart moet extra opletten in het aanloopgebied naar Rotterdam. De werkzaamheden voor de Maasvlakte 2 zijn in volle gang. Voor de route langs de kust is een verbod ingesteld.

15:55

Zes maanden na het startsein van de aanleg van Maasvlakte 2, is de vloot met baggerschepen op volle sterkte aan het werk. Hopperzuigers winnen zand op aangegeven zandwinlocaties in de nabijheid van Maascentre. De pleziervaart kan het werkverkeer in dit gebied tegenkomen. Om de nautische veiligheid in het aanloopgebied naar Rotterdam te kunnen blijven garanderen, is op het moment van de bouwstart in september 2008 een aantal maatregelen getroffen.

 

Wijzigingen nautische situatie

Het werkgebied van de toekomstige landaanwinning is sinds oktober 2008 met lichtboeien gemarkeerd en is sindsdien niet meer toegankelijk voor de zeevaart. Redenen hiervoor zijn de continue activiteiten van werkvaartuigen. Ook komt de zeebodem steeds hoger te liggen en is het gevaar aanwezig dat een vaartuig aan de grond kan lopen. Daarnaast is de oversteekroute voor zeevaart verlegd. De nieuwe route ligt meer zeewaarts en is gemarkeerd met lichtboeien. De recreatievaart is verplicht voor het oversteken van de Maasmond deze nieuwe route te volgen.

 

Inlichtingen

Schippers van recreatievaart dienen zich tijdig op de hoogte te stellen van de veranderingen in het bovengenoemde gebied. Dit kan door het raadplegen van de laatste editie van de zeekaart en de betreffende bekendmakingen aan de scheepvaart. Ook is via de website van het Havenbedrijf Rotterdam www.portofrotterdam.com informatie beschikbaar.

 

Voor inlichtingen over de gewijzigde omstandigheden en de verkeerssituatie kunnen schippers contact opnemen met: Verkeerscentrale Hoek van Holland, wachtchef verkeersafhandeling (telefoon 010 2522801 of marifoonkanaal 11).

Hieronder vindt u een afbeelding van de aanbevolen vaarroute:

Last modified: 14 april 2009
Sluiten