Nieuws

Week van de Zee van 21 tot 29 mei

Met het thema 'Een zee van zand' gaat de Week van de Zee 2005 in op de toekomst van het strand. Een week lang vraagt de organisatie aandacht voor de rol van het zand langs de Nederlandse kust.

10:06

Met het thema ‘Een zee van zand’ gaat de Week van de Zee 2005 in op de toekomst van het strand. Een week lang vraagt de organisatie aandacht voor de rol van het zand langs de Nederlandse kust. Zand is de basis van onze kustverdediging, maar biedt ook kansen voor recreatie en natuur. De Week van de Zee vraagt ook aandacht voor zonering van het strandgebruik om afspraken te maken over de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Het strand is van iedereen, maar naast alle activiteiten moet er ook ruimte blijven voor de natuur.


De Week van de Zee is een jaarlijks evenement dat de Nederlandse kust en zee op een positieve manier onder de aandacht brengt aan een breed publiek. Van 21 tot en met 29 mei kunnen bezoekers langs de kust genieten van meer dan 250 culturele, sportieve, spannende en leerzame activiteiten. De zee is dan even overal!


Het evenement is een initiatief van Stichting De Noordzee, Kustvereniging EUCC, EcoMare en Stichting Duinbehoud. Partner van de Week van de Zee 2005 is Rijkswaterstaat. Zij willen hiermee bereiken dat Nederlanders de Noordzeekust gaan beschouwen als een van de belangrijkste (natuur-)gebieden met unieke waarden die beschermd moeten worden. Week van de Zee wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Stichting DOEN, Provincie Noord-Holland, Fonds 1818, VBKO, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Zuid-Holland, Vereniging Kust en Zee, Hoogheemraadschap van Delfland, kustgemeenten en meer dan 150 deelnemers.


Voor meer informatie en het volledige programma, kijk op www.weekvandezee.nl.

Last modified: 4 september 2007
Sluiten