Nieuws

Watersportverbond wil contributie fors verhogen

Het Watersportverbond heeft aangekondigd de contributie in 2008 flink te willen verhogen. Ook voor 2009 staat een verhoging op stapel, als het aan het bestuur van het Watersportverbond ligt. Op 24 november zal tijdens de Algemene Leden Vergadering worden gestemd over de plannen.

16:56

De begroting voor 2008 vertoont een tekort van 115.000 euro. Dit wijt het Watersportverbond aan verminderde inkomsten uit examens en subsidies, terwijl de kosten zullen stijgen. Die kostenstijging zit hem ondermeer in het invullen van twee nieuwe vacatures, waarmee het personeelsaantal van het Watersportverbond op 24 zou moeten komen. De twee nieuwe posities zijn, aldus het Jaarplan 2008, in de sectoren Toervaren en Communicatie. Het Watersportverbond stelt dat “de kwaliteit van dienstverlening én het niveau van opereren op diverse gebieden sterk omhoog zou moeten.” Dit om “als Watersportverbond een krachtige en slagvaardige speler te zijn in deze wereld.” Die kracht en slagvaardigheid kost volgens het Watersportverbond € 4,- per lid. Om een uitbreiding van de dienstverlening te realiseren, zou de contributie in 2009 met nog eens € 5, omhoog moeten. Dat betekent dat de contributie in twee jaar stijgt van € 11,52 naar € 20,52.

 

Op de Algemene Leden Vergadering van 18 november 2006 werd al eens besloten tot een eenmalige bijdrage van € 7,- per lid, toen om de algehele financiële malaise van het Watersportverbond op te lossen. Die malaise en de daarbij horende bezuinigingen leidde ertoe dat het aantal personeelsleden in 2007 daalde van 29 naar 22. Het Watersportverbond geeft nu te kennen dat de invloed op de kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van diverse beleidsplannen te veel te lijden heeft gehad onder de bezuinigingen. Op de ALV van 24 november zal worden gestemd over de contributieverhoging voor 2008. De plannen voor 2009 worden nog buiten beschouwing gelaten.

Last modified: 16 november 2007
Sluiten