Nieuws

Watersportverbond: nieuw bestuur en extra geld

Afgelopen zaterdag hield het Watersportverbond een besloten Algemene Ledenvergadering in Bunnik. De 180 aanwezige leden-verenigingen spraken hun vertrouwen uit in het nieuw benoemde bestuur en gingen akkoord met een eenmalige financiële bijdrage.

07:34

Afgelopen zaterdag hield het Watersportverbond een besloten Algemene Ledenvergadering in Bunnik. De 180 aanwezige leden-verenigingen spraken hun vertrouwen uit in het nieuw benoemde bestuur en gingen akkoord met een eenmalige financiële bijdrage.
 
De aanwezige leden gingen akkoord met de in de vergadering gedane voorstellen van het Bestuur.
Een stuurgroep gaat voorstellen maken hoe de organisatie er in de toekomst uit moet zien. Deze voorstellen worden op 8 mei 2007 aan de leden voorgelegd. Penningmeester Rob Labadie wist de aanwezigen te overtuigen van de noodzaak van een eenmalige financiële bijdrage. Hierna ging men over tot stemming en de meerderheid stemde voor een eenmalige financiële bijdrage van 7 euro per rekenlid in 2007.  
 
De vergadering, geleid door dagvoorzitter Boele Staal, Commissaris van de Koningin in Utrecht, koos tevens een nieuw bestuur. Dat bestaat nu uit Rob Labadie (penningmeester), Pieter Keijzer (Topsport), Paul Hamelynck (Belangenbehartiging) en Kees Jurgens (Breedtesport). Vicevoorzitter van het nieuwe bestuur is Bert Kuiper, voorzitter van District Noord. Voor de functie van voorzitter wordt een profielschets opgesteld en het bestuur verwacht in de voorjaarsledenvergadering van 8 mei een nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen. Dit wordt een open procedure.
 
 

Last modified: 27 november 2006
Sluiten