Nieuws

Watersportverbond en NNWB gaan samen in 2004

Op de voorjaarsledenvergaderingen van zowel de NNWB als het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond hebben de leden aan de besturen van beide bonden de opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen om in 2004 definitief samen te gaan in de organisatie Watersportverbond.

08:31

In een persbericht noemt sommen het Watersportverbond en de NNWB een aantal argumenten op voor het samengaan. Belangrijkste is dat een grote, sterke belangenorganisatie een eensluidend en krachtig geluid kan laten horen. Dat is belangrijk om meer invloed uit te oefenen op de vele wetten en regels.

Zo wordt de regelgeving ten aanzien van vaarbelasting, ecotax, arbo, vogelrichtlijn, rode diesel, internationale vaarbewijzen vaak nationaal of in Europees verband vastgesteld.

Andere argumenten zijn:

De forse investeringen die nodig zijn voor de automatisering kunnen door de samenwerking wat gunstiger worden verdeeld.

Wedstrijden kunnen landelijk op elkaar worden afgestemd.

Beide bonden kunnen samen meer invloed uitoefenen op het beleid van klassenorganisaties dan voorheen, ook als het gaat om het aanwijzen van nationale klassen of over reglementen.

Een aanzienlijk groter aantal leden – 110.000 -vergroot de kans op rijkssubsidies. In ieder geval levert een groter aantal leden een substantieel hoger subsidiebedrag op.

De NNWB gaat binnen het Watersportverbond fucntioneren onder de naam Regio Noord en behoudt een kantoor in het noorden. Regio Noord heeft een eigen begroting en een eigen regiobestuur.
Naar verwachting zal het samengaan in maart 2004 definitief geregeld zijn.

Last modified: 28 april 2003
Sluiten