Nieuws

Watersport Friesland aantrekkelijker

In Friesland zijn de gemeenten weer druk in de weer om varen aantrekkelijker te maken. Er wordt druk gebaggerd en laatste hand wordt gelegd aan het Friese Merenproject.

14:32

Vluchthaven Harlingen wordt uitgebaggerd
Afgelopen maandag is Rijkswaterstaat begonnen met uitbaggerwerkzaamheden bij het achterste gedeelte van de Willemshaven/Vluchthaven. De laatste keer dat de Vluchthaven in Harlingen uitgebaggerd was, was in 1986. Momenteel wordt hij veel gebruikt voor het afmeren van diverse schepen. Vaste liggers zijn de Douane, KLPD, RWS en rederij Waddentransport. Tot 1991 lagen de droogdokken in de Vluchthaven.

Een ingenieursbedrijf heeft dit voorjaar monsters genomen en geanalyseerd. Het achterste gedeelte van de Willemshaven/Vluchthaven slibt steeds verder dicht. Op sommige plaatsen is de diepte minder dan 3drie meter. De nieuwe diepte zal 4,5 meter zijn en de komende vier jaar wordt deze diepte behouden.

Verruimde bedieningstijden
In het kader van het Friese Merenproject wordt het watersportgebied verbeterd en uitgebreid. Zo komen er meer en diepere vaarroutes, hogere bruggen en nieuwe aquaducten. Ook worden de bedieningstijden van de bruggen Alde Wei en Jaansleat (gemeente Skarsterlân, red.) verruimd. De pauzes in de bedieningsuren van de bruggen komen te vervallen.

In de toekomst worden de pauzes in de brugbediening (tussen 12.00 en 13.00 uur en 16.15 en 17.15 uur) overal waarschijnlijk afgeschaft. Daarmee maakt de provincie Friesland de route via Snitser Mar en Langwarder Wielen aantrekkelijker voor de recreatievaart en een goede alternatieve route voor het Prinses Margrietkanaal.

Tekst: José de Jong

Last modified: 27 februari 2008
Sluiten