Nieuws

Waddenhavens mogen uitbreiden

De ontwikkeling van het Waddenzeegebied krijgt een impuls nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Planologische Kernbeslissing (PKB) deel 3A, Derde Nota Waddenzee. In de PKB is het ruimtelijk beleid voor de Waddenzee vastgelegd voor de komende tien jaar met een vooruitblik naar 2030.

15:38

De ontwikkeling van het Waddenzeegebied krijgt een impuls nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Planologische Kernbeslissing (PKB) deel 3A, Derde Nota Waddenzee. In de PKB is het ruimtelijk beleid voor de Waddenzee vastgelegd voor de komende tien jaar met een vooruitblik naar 2030.


De PKB met de titel ‘Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens’ is na het debat in de Tweede Kamer op onderdelen aangepast. Zo maakt het kabinet een zeewaartse uitbreiding mogelijk voor Den Helder. Het kabinet stelt een zeewaarste uitbreiding van de haven van Harlingen in de toekomst mogelijk te maken als dat noodzakelijk blijkt en binnen de bestaande milieu – en natuurwetgeving kan. Verder maakt het kabinet de uitdieping van de vaargeulen van de Noordzee naar Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl onder voorwaarden mogelijk.


Voor de recreatievaart geldt in de PKB geen maximum aantal ligplaatsen meer. Het kabinet zet in op een integraal convenant over toerisme en recreatie op de Waddenzee. Alleen wanneer dit convenant er eind 2007 nog niet ligt bestaat de mogelijkheid om alsnog een maximum aantal ligplaatsen aan te geven. Hetzelfde convenant van de regio kan ook de basis vormen voor beperkte zeewaartse uitbreiding van de recreatiehavens op de eilanden.


De Tweede Kamer ging 17 oktober akkoord met het wetsvoorstel voor het Waddenfonds. Het geld uit het Waddenfonds (800 miljoen) gaat naar projecten die de ecologie en een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied ten goede komen. Zowel het wetsvoorstel voor het Waddenfonds als de PKB liggen nu voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Last modified: 3 november 2006
Sluiten